Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Poslovna statistika u Excelu

Predavač

Ivo Beroš, Joško Meter

Svrha seminara

Da bi se mogla donijeti odgovarajuća poslovna odluka potrebne su informacije. Pravovremene, točne, pouzdane, adekvatne i dostupne. Međutim, takve informacije su obično rijetko dostupne u obliku, količini i kvaliteti koja su potrebne za donošenje odluka, već ih treba dobiti iz dostupnih podataka, a u tome nam pomažu statističke metode i alati.

U današnjem svijetu u kojem se poslovne prilike mijenjaju velikom brzinom izrazito je povećana važnost donošenja ispravnih poslovnih odluka, a u njihovom donošenju uloga statistike je sve veća i veća. Statističke metode i modeli spadaju u najvažnije alate u poslovnom planiranju, mikroekonomskoj analizi i donošenju odluka.

Iako je važnost statistike u današnjem svijetu neupitna, razumijevanje statistike i rezultata statističke analize nije na dovoljnoj razini i stoga ne čude izjave poput „Statistikom se može dokazati bilo što“,Ne vjerujem niti jednoj statistici koju nisam sam falsificirao“  ili (možda najpoznatije) „Postoje tri vrste laži: obične laži, velike laži i statistika“. Što je tome razlog? Otkuda takva kontradikcija da se statistički rezultati s jedne strane smatraju besmislenim, a s druge strane se mnoge odluke donose na temelju tih istih rezultata?

Znanstvenici koji promatraju taj fenomen smatraju da postoje dva uzroka:

1.      postoji nedostatak razumijevanja uloge, metoda i ograničenja rezultata statističke analize,

2.      mnogi brojevi, koji se tretiraju kao statistike, su u stvari pseudo-statistike.

Prvi uzrok je postao iznimno vidljiv u zadnjih dvadesetak godina kada je upotreba računala postala dovoljno jednostavna da bi se bilo tko mogao okušati u izvođenju statističke analize. Nažalost, nedostatak razumijevanja statističkih pojmova je obično vodio do narušavanja osnovnih metodološki principa, a informacije nisu bile, namjerno ili nenamjerno, prezentirane u cjelovitom obliku. Nadalje, često se događa da su i pažljivo napravljene statistike krivo interpretirane ili od strane novinara ili od strane čitatelja.

Drugi uzrok se odnosi na statistike koje su napravljene korištenjem neodgovarajućih podataka ili metoda, odnosno stvorene bez ikakvih čvrstih podloga.

Zbog navedenih uzroka potrebno je dodatno raditi na podizanju razine statističke pismenosti i povećavanju sposobnost ljudi da prepoznaju izvore grešaka u interpretaciji statističkih rezultata i bilo kakve pokušaje manipulacije. U svijetu u kojem nas podaci, brojevi, trendovi, statistike okružuju sa svih strana, neophodno je razumjeti i biti sposoban koristiti statističke metode i modele, jer oni pripadaju među najvažnije alate za donošenje poslovnih odluka.

Namjena

Svima koji žele naučiti: prepoznati situacije u kojima primjena statističkih metoda može pomoći u procesu odlučivanja, provesti jednostavnu statističku analizu u praksi koristeći program MS Excel i tako izdvojiti dodatne informacije iz prikupljenih poslovnih podataka, interpretirati razne numeričke podatke prikazane u poslovnim izvještajima ili kritički pristupiti vrednovanju statističkih podataka prije donošenja poslovnih odluka.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom, demonstracija, vježbe, diskusija, analiza situacija, razmjena znanja i iskustava.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Prezentacija i sažimanje podataka - Deskriptivna statistika u MS Excelu

 • Vrste podataka, grupiranje, frekvencije
 • Tablično sažimanje podataka
 • Grupiranje pomoću COUNTIF funkcije
 • Ugrađeni alati za grupiranje
 • Grupiranje pomoću Pivot tablica
 • Grafičko opisivanje podataka
 • Opisivanje podataka pomoću karakterističnih parametara (srednje vrijednosti, mjere disperzije)
 • Ugrađeni alat Descriptivestatistics
 • Usporedba statističkih nizova
 • Položaj rezultata u nizu (rangiranje, centili, z-vrijednosti,..)

Postoji li veza između varijabli - Povezanost varijabli. Korelacijska analiza u MS Excelu

 • Koeficijent linearne korelacije
 • Korelacija ranga
 • Funkcija CORREL
 • Ugrađeni Analitički alati za korelacijsku analizu (automatizirana izrada matrice korelacije)
 • Tablica kontingencije
 • Hi-kvadrat test
 • Primjer primjene u marketingu

Kako predvidjeti ponašanje pojave? - Regresijska analiza u MS Excelu

 • Jednostavni model linearne regresije
 • Funkcije TREND, SLOPE, INTERCEPT
 • Procjenjivanje pomoću trend modela
 • Regresijski model na Excel grafikonima
 • Neki nelinearni modeli na primjerima poslovanja i marketinga
 • Metoda najmanjih kvadrata uz primjenu Excel solvera
 • Jednostavni primjer višestruke regresije uz analizu pouzdanosti

Postoji li stvarno razlika između pojava ili ne? - Testiranje hipoteza o razlici između aritmetičkih sredina

 • T - test
 • ANOVA (analiza varijance)
 • F - test
 • Primjeri iz poslovanja

Možemo li prognozirati ponašanje pojave? - Analiza vremenskih nizova

 • Indeksi vremenskog niza. Individualni i skupni
 • Trend modeli
 • Desezoniranje, zaglađivanje

Vrijeme

četvrtak, 28.4.2016. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.