Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Porez na dohodak, doprinosi i plaće u 2013.godini

Svrha seminara

Na seminaru će biti predstavljeni Zakoni kojima je prošren krug neoporezivih primitaka , izvršene promjene u načinu oporezivanja dohotka od otuđenja nekretnina te propisana izuzeća od oporezivanja, propisano novo izvješće primicima, porezu i doprinosima, promijenje osnovice za obračun doprinosa i izvješća o bolovanjima. Također će se na praktičnim primjerima objasniti obračun plaća u 2013., koliko iznose nove osnovice za obračun doprinosa te tko je obvezan podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak za 2012.

Namjena

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min.)
od 13:00 do 14:00 ručak
II dio od 14:00 - 16: 30 (pauza za kavu 15 min.)

Iz programa seminara

 • izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i doprinosima
 • nova osnovica doprinosa za 2013. godinu
 • primjena najniže i najviše mjesečne osnovice
 • najviša godišnja osnovica
 • odnos najniže osnovice i minimalne plaće
 • olakšice u plaćanju doprinosa
 • usporedba dvaju važećih propisa
 • obračun poreza na dohodak
 • osobni odbitak i porezna tarifa
 • novine u sadržaju isprava o neisplaćenoj plaći
 • dio plaće koji je u 2013. zaštićen od ovrha
 • obračun poreza na dohodak za 2012. na izmijenjenom DOH obrascu
 • obveznici podnošenja
 • mirovine iz inozemstva

Vrijeme

utorak, 15.1.2013. od 9,00 do 16,30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu je uračunat ručak, napici, pisani materijali i uvjerenje. U cijenu nije uračunat PDV.