Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Online: Kako voditi virtualne sastanke i rad na daljinu

Predavač

Jasenka Gojšić

Svrha seminara

Svrha webinara je upoznati polaznike s principima vođenja virtualnih timova, te demonstrirati praktične alate za vođenje timskih sastanaka, zajednički rad u virtualnom okruženju i praćenje procesa.

Namjena

Seminar je namijenjen za voditelje i članove virtualnih timova.

Način realizacije

Interaktivan, sudionici će moći postavljati pitanja.

Iz programa seminara

  • Stvaranje virtualnog timskog prostora i kulture
  • Online timski sastanci putem ZOOM platforme
  • Google kalendari
  • Google drive: organizacija datoteka i dodjela pristupa
  • Praćenje projekata i procesa korištenjem Trello alata
  • Kako voditi tim na daljinu

Vrijeme

srijeda, 4.11.2020. od 10:00 do 13:30

Mjesto

online

Kotizacija

690,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.