Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Obveze tvrtki i institucija u primjeni novih EU standarda u zaštiti podataka i informacija

Predavač

Petar Miščević

Svrha seminara

Podaci i informacije predstavljaju strateški kapital kako u privatnom, tako i u javnom i državnom sektoru. Svi poslovni sustavi svakodnevno su izloženi pokušajima krađe i neovlaštenog otkrivanja podataka i informacija. Gubitak ili krađa podataka i informacija za svaki poslovni sustav predstavlja veliku poslovnu štetu kako u financijskom pogledu tako i gubitku ugleda i povjerenja kod poslovnih partnera i ukupne javnosti. Uzroci krađe i gubitka podataka i informacija u poslovnim sustavima su primarno organizacijske naravi, nedostatku edukacije i ulaganju u informacijsku sigurnost. Investiranje u zaštitu podataka nije trošak već predstavlja investiciju koja jamči konkurentsku prednost i opstanak poslovnog sustava na tržištu.

Polaznici će se osposobiti za primjenu novih EU i RH propisa u radu s osobnim, poslovnim i klasificiranim podacima,  steći nova znanja o važećim standardima u radu s podacima i informacijama, doprinijeti boljoj organizaciji informacijske sigurnosti u zaštiti poslovnog sustava, informirati se o aktualnim informacijskim rizicima i načinima zaštite od krađe i neovlaštenog otkrivanja podataka i informacija te načinima zaštite u poslovnom komuniciranju. 

Namjena

Seminar je namijenjen osobama koje rade s osobnim podacima građana, poslovnim i klasificiranim podacima u privatnom, javnom i državnom sektoru, članovima uprava trgovačkih društava, rukovoditeljima na svim razinama upravljanja, članovima nadzornih odbora i administratorima informacijskih sustava.

Način realizacije

Predavanja s PPT prezentacijom, interaktivna radionica.

Iz programa seminara

  • Novi EU i RH propisi i obveze tvrtki i institucija u radu s osobnim, poslovnim i klasificiranim podatcima
  • Organizacija informacijske sigurnosti u tvrtkama i institucijama s aspekta zaštite podataka i informacija.
  • Uloga savjetnika za informacijsku sigurnost
  • Uloga voditelja zbirke osobnih podataka u radu s osobnim, poslovnim i klasificiranim podacima
  • Izgradnja i organizacija sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS)
  • Načini zaštite podataka i informacija u poslovnom komuniciranju

Vrijeme

petak, 3.2.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije u uračunat PDV.