Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Novine u radnim odnosima nakon donošenja novog Zakona o radu

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen: 20

Svrha seminara je pravodobno upoznati sve ciljne skupine s novim Zakonom o radu: pravima i obvezama za poslodavce i radnike, kako bi se izbjegli mogući prekršaji i parnice, ali i s novim mogućnostima u organizaciji poslovanja, a prvenstveno radnog vremena.

Namjena

Seminar je namijenjen direktorima, članovima uprave, djelatnicima koji obavljaju opće pravne i kadrovske poslove ili odlučuju o pravima i obvezama iz radnog odnosa kod poslodavaca, obrtnicima, osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost, radnicima i svima onima koji u praksi primjenjuju Zakon o radu.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, pitanja i diskusija.

Raspored seminara

od 10:00 do 14:00 ( 2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

 • Opći pregled novina u Zakonu o radu i razlozi donošenja
 • Novosti u (ne)primjeni odredbi Zakona o radu na menadžere
 • Izmjena instituta nepunog radnog vremena (ubuduće isplata svih materijalnih prava prema vremenu provedenom na poslu)
 • Izmjena organizacije rada na izdvojenom mjestu rada
 • Mogućnost dopunskog rada radnika koji već rade u punom i nepunom radnom vremenu
 • Ustupanje radnika u povezana društva u zemlji i inozemstvu
 • Promjena u organizaciji radnog vremena, nejednaki raspored radnog vremena (varijabilni raspored), prekovremeni rad, noćni rad
 • Određene dvojbe vezane uz rad na određeno vrijeme i probni rad
 • Novine kod uređenja godišnjih odmora
 • Novine u svezi s radom  putem agencija za privremeno zapošljavanje
 • Promjene u pravima zaštićenih kategorija radnika i smanjenje broja tih kategorija
 • Zaštita trudnica, rodilja i majki
 • Povećanje zastarnog roka za tražbine iz radnog odnosa s tri na pet godina
 • Smanjenje maksimalnog iznosa naknade štete kod sudskog raskida ugovora o radu
 • Novine kod sudske zaštite prava iz radnog odnosa
 • Pojednostavljena procedura kod kolektivnog viška radnika
 • Propisivanje obveznog arbitražnog postupka u slučaju potrebe nadomještanja suglasnosti radničkog vijeća na odluke poslodavca, kao mjere za rasterećenje sudova
 • Izmjena (smanjenje) apsolutne zaštite od otkazivanja za radnike koji koriste rodiljna i roditeljska prava
 • Promjene u vezi tijeka otkaznog roka (što ga ubuduće prekida, a što ne)
 • Novine kod proširene primjene kolektivnog ugovora i produljene primjene pravnih pravila iz tog ugovora
 • Prekršaji, upravne mjere i ovlasti inspektora rada

Vrijeme

srijeda, 3.9.2014. od 10:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

690,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.