Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Novine u predstečajnom i stečajnom postupku

Predavač

Jelena Čuveljak

Svrha seminara

Dana 13. listopada 2017. je u hitnom postupku, sukladno Vladinom Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, donesena prva novela Stečajnog zakona.

Kako je riječ o prvoj značajnoj izmjeni pravila o predstečaju i stečaju, na ovom seminaru će se prije svega isticati što nam novoga dolazi u stečajnom postupku ali i koja su dosadašnja iskustva u primjeni pravila o stečaju koja se primjenjuju od rujna 2015.

Kao razlog donošenja ovih izmjena je istaknuta potreba za učinkovitijim rješavanjem problema insolventnosti. Ističe se da je Europska komisija 12. ožujka 2014. donijela Preporuke o novom pristupu stečaju i insolventnosti poduzetnika kojima je utvrdila niz općih načela za nacionalne postupke insolventnosti s ciljem poticanja održivih poduzetnika na restrukturiranje u ranoj fazi kako bi se spriječila insolventnost i omogućio nastavak poslovanja.

Uočeno je da je u dvije godine primjene Stečajnog zakona relativno mali broj pokrenutih predstečajnih postupaka (273 pokrenuta postupka) pri čemu je u svega 58 slučajeva prihvaćen plan restrukturiranja i potvrđen predstečajni sporazum. Stoga je novela nastojala olakšati pokretanje i provođenje predstečajnih postupaka propisivanjem realnih rokova za poduzimanje određenih radnji te omogućavanjem novog zaduženja u tijeku postupka.

Pored toga, novela je nastojala ispraviti dio nedostataka uočen u primjeni novog Stečajnog zakona te riješiti određene nedoumice koje su nastale u praksi.

Pored isticanja novina u postupku, sudionici seminara upoznat će se s postojećom sudskom praksom u predstečajnom i stečajnom postupku.

Namjena

Seminar je namijenjen prije svega pravnicima ali i drugim osobama koje sudjeluju u gospodarskoj djelatnosti kao i svima odgovornim osobama u trgovačkim društvima s obzirom na nove odgovornosti koje će imati sukladno novim pravilima. Seminar je namijenjen i svima koji obavljaju poslove naplate u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, pitanja i diskusija.

Raspored seminara

od 9:30 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

Predstečajni postupak

 • Novine u predstečajnom postupku
 • Prijedlog za otvaranje i dokumentacija koja se prilaže
 • Rokovi u tijeku postupka
 • Prijedlog plana restrukturiranja
 • Prijava tražbine i rokovi
 • Utvrđivanje tražbina
 • Plan restrukturiranja
 • Uvjeti za prihvaćanje predstečajnog sporazuma
 • Preuzimanje novog zaduženja
 • Razlozi za obustavu postupka
 • Učinci potvrđenog predstečajnog sporazuma

Stečajni postupak

 • Novine u stečajnom postupku
 • Stečajni razlozi
 • Uvjeti za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka
 • Nadležan sud
 • Novine u pravilima o stečajnim upraviteljima
 • Novine u pravilima o stečajnim vjerovnicima, Isplatni redovi
 • Unovčenja predmeta na kojem postoji razlučno pravo i obračun troškova
 • Primjena Uredbe 848/2015
 • Prijelazne i završne odredbe

Vrijeme

petak, 24.11.2017. od 9:30 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.