Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Novine u europskom sporu male vrijednosti i europskom platnom nalogu ESPM I EPN

Predavač

Jelena Čuveljak

Svrha seminara

Od 14.7.2017. započinju s primjenom novelirana pravila o europskom sporu male vrijednosti i europskom platnom nalogu sukladno Uredbi (EU) 2015/2421 europskog parlamenta i vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti i Uredbe (EZ) br. 1896/2006 o uvođenju postupka za europski platni nalog.

Europska unija potiče pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim predmetima sve s ciljem olakšavanja sudskog postupka za bržu naplatu tražbine kada su stranke iz dvije različite države članice. U okviru toga su donesena i pravila o europskom sporu male vrijednosti, a koja su omogućavala da se donese odluka u jednoj državi članici koja je odmah izvršiva u drugim državama bez potrebe provođenja posebnog postupka za potvrdu o izvršivosti (ukidanje egzekvature).

No, kako ranija pravila o europskom sporu male vrijednosti nisu u većini država saživjela u praksi, pristupilo se izradi novele s ciljem da se uklone prepreke za ostvarivanje punog potencijala europskog spora male vrijednosti u korist potrošača i poduzetnika, posebno malih i srednjih.

Nova pravila su povećala gornju granicu u pogledu vrijednosti tužbenog zahtjeva a i predviđen je načelno pisani postupak kako bi se smanjili troškovi, dok je usmena rasprava samo iznimka.

S ciljem olakšavanja postupka je predviđena i mogućnost povezivanja parničnog postupka nastavljenog u slučaju prigovora protiv europskog platnog naloga kao europskog spora male vrijednosti.

Naime, naplata određenih dospjelih novčanih tražbina u prekograničnim slučajevima se u praski većinom vrši putem europskog platnog naloga, stoga se sada tužiteljima omogućava da postupak u slučaju prigovora nastave po ovim pravilima kako bi se s obzirom na prekograničnu prirodu postupka, smanjili njegovi troškovi za stranke.

Namjena

Seminar je namijenjen prije svega pravnicima ali i drugim osobama koje obavljaju poslove sklapanja ugovora s partnerima iz drugih država članica Europske unije. Nadalje seminar je namijenjen i svima koji obavljaju poslove naplate u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama. Pri tome se posebno napominje kako predmetni instrumenti služe za naplatu tražbina od dužnika koji su fizičke osobe ali i dužnika koji su pravne osobe.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, tekstovi uredbi, korištenje portala europski pravosudni atlas u građanskim stvarima i europski portal e-pravosuđe, pitanja i diskusija.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 ( 2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

Europski spor male vrijednosti

 • Područje primjene
 • Nadležan sud
 • Podnošenje tužbe
 • Postupak suda po tužbi
 • Odgovor na tužbu
 • Presuda bez rasprave
 • Rasprava u sporu male vrijednosti
 • Ovršnost prvostupanjske presude
 • Izvršenje presude
 • Pravni lijekovi u postupku

Europski platni nalog

 • Podnošenje prijedloga
 • Odlučivanje o prijedlogu
 • Izdavanje europskog platnog naloga
 • Izvršni europski platni nalog
 • Prigovor protiv europskog platnog naloga
 • Postupak suda nakon prigovora protiv EPN u sporovima male vrijednosti
 • Postupak suda nakon prigovora protiv EPN u ostalim sporovima

Vrijeme

petak, 29.9.2017. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.