Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

MS Office akademija

Predavač

Žarko Zečević, Koraljka Haberle

Iz programa seminara

I. Microsoft Word - osnove, 6.9.2019.

Namijenjeno početnicima i osobama s iskustvom rada u aplikaciji MS Word kako bi naučili pravila rada u MS Wordu i time si pojednostavili izvršavanje svakodnevnih zadataka. Kroz primjere će se pokazati i neki trikove za brži i efikasniji rad.

 • Pravila pisanja teksta
  • Provjera korištenja razmaknica, tabulator ili <Enter>
 • Oblikovanje teksta
  • Promjena pisma (fonta) i veličine znakova
  • Podebljani tekst
  • Podcrtani tekst
  • Nakošeni tekst
 • Kopiranje oblikovanja
 • Oblikovanje odlomka
  • Poravnanje odlomka
  • Prored
  • Razmak ispred i iza odlomka
  • Uvlačenje odlomka
 • Oblikovanje stranice
  • Numeriranje stranice
  • Promjena margina
  • Promjena orijentacije teksta na papiru
  • Promjena veličine papira
 • Rad sa stilovima
  • Izmjene u definiranom stilu
  • Kreiranje naslova koji će ići u sadržaj
  • Prikaz navigacije
  • Kreiranja sadržaja dokumenta
 • Kreiranje i uređivanje tablica u Wordu
 • Traženje i zamjena zadanog teksta i/ili oblikovanja

II. Microsoft Word - rad s većim dokumentima, 13.9.2019.

Namijenjeno osobama koje poznaju osnovno korištenje MS Word programa, ali im probleme zadaje izrada velikih dokumenata koje je potrebno urediti, ažurirati i finalno pripremiti za ispis.

 • Korištenje stilova
  • Definiranje i izmjena stilova
  • Numeriranje naslova
 • Prikaz strukture dokumenta
  • Promjena redoslijeda poglavlja
  • Reorganiziranje glavnog dokumenta
 • Podjela dokumenta u sekcije
 • Kreiranje zaglavlja i podnožja stranice
 • Korištenje unakrsnih referenci
 • Kreiranje bilješki na dnu stranice ili na kraju dokumenta
 • Numeriranje slika i tablica
 • Kreiranje sadržaja
 • Kreiranje popisa tablica i slika
 • Kreiranje indeksa pojmova
 • Umetanje objekata kreiranih u drugim programima
 • Skupno pismo (Mail merge)
  • Kreiranje skupnog pisma
  • Spajanje glavnog dokumenta s podacima iz adresara
  • Ispis kuverti
 • Ispis naljepnica

III. Microsoft Excel - temeljni, 20.9.2019.

Namijenjeno početnicima i osobama s iskustvom rada u aplikaciji MS Excel kako bi naučili pravila rada u MS Excelu i time si pojednostavili izvršavanje svakodnevnih zadataka. Kroz primjere će se pokazati i neki trikove za brži i efikasniji rad.

 • Upis i ispravljanje vrijednosti u ćelije (uz tips&tricks):
  • Upis u drugi redak iste ćelije
  • Upis podataka koji počinje specijalnim znakovima
  • Upis brojeva i datuma
  • Upis u označeni raspon ćelija
  • Upis istog podatka u veći broj ćelija
  • Unos serije podataka, kreiranje korisničke serije podataka
  • Vraćanje obrisanog (Undo)
  • Promjena širine stupca i visine reda
  • Brisanje i dodavanje ćelija, redova i stupaca
 • Uređivanje tablice:
  • Zadavanje oblikovanja
  • Rubovi ćelija
  • Brisanje oblikova
  • Oblikovanje brojeva
 • Formule i funkcije:
  • Korištenje Excel funkcija (SUM; AVERAGE; MAX, MIN)
  • Ručni unos formula
  • Kopiranje formula
 • Zaštita podataka:
  • Zaštita ćelija

IV. Microsoft Excel - funkcije, 27.9.2019.

Svrha radionice je upoznati polaznike s nizom jednostavnijih ali i kompleksnijih funkcija koje su ugrađene u MS Excel te kojima mogu efikasnije i brže dobiti rezultate i rješenja, a pritom uštedjeti tako vrijeme.

 • Korištenje gotovih Excelovih funkcija:
  • Matematičke: SUM, SUMIF, SUMIFS, ROUND, ROUNDBETWEEN
  • Uspoređivanje, logičke: IF, VLOOKUP, COUNT, COUNTIF, INDEX, MATCH, AND, OR, IFERROR
  • datumske: DAY, MONTH, YEAR, DATEVALUE
  • tekstualne: CONCATENATE, LEFT/RIGHT/MID, LEN, LOWER/UPPER/ PROPER, REPLACE, TEXT, TRIM, VALUE

V. Microsoft Excel - baze podataka i analiza, 4.10.2019.

Svrha radionice je upoznati polaznike s načinom obrade velikih količina podataka, kako ih organizirati, iščistiti te na jednostavne načine dobiti analizirane podatke i rješenja.

 • Rad s bazama podataka (popisima) i analiza podataka u bazi
  • Kreiranje popisa
  • Sortiranje podataka
  • Filtriranje podataka
  • Uvjetno oblikovanje
  • Grupiranje podataka
  • Podzbrojevi (Subtotali)
  • PivotTable izvještaji
  • Validacija podataka
 • Priprema podataka za analizu:
  • Uvoz podataka iz izvora koji nisu Excel
  • Korištenje alata „text to column“
  • Primjeri pročišćavanja i prilagodbe podataka funkcijama iz prethodnog poglavlja
  • Brisanje duplih vrijednosti

VI. Microsoft Powerpoint - izrada prezentacija, 11.10.2019.

Svrha radionice je upoznati polaznike s načinom rada u MS Powerpoint aplikaciji. Kroz primjere će biti obrađeno kako napraviti kvalitetne slajdove, kako iz urediti i animirati te kako pravilno održati prezentaciju i na koje stvari je potrebno obratiti pažnju.

 • Kreiranje nove prezentacija
  • Kreiranje nove prezentacije korištenjem gotovog dizajna
  • Dodavanje slajdova
 • Uređivanje prezentacija
  • Upis i oblikovanje teksta
  • Upis teksta u predviđene okvire, u tekstne okvire i unutar nacrtanih objekata
  • Kreiranje bilješki za prezentatora
  • Kreiranje i oblikovanje označenih i numeriranih popisa
  • Dodavanje teksta u zaglavlje i podnožje slajda
  • Uređivanje Mastera naslovnog i ostalih slajdova
  • Promjena izgleda slajda
  • Promjena korištenog dizajna slajdova
  • Promjena kombinacije boja
  • Promjena pozadine slajdova
  • Promjena oblika slajda
  • Crtanje objekata
  • Crtanje i oblikovanje crta i likova
  • Različiti efekti na objektima
  • Animacija teksta i objekata na slajdu
  • Definiranje kako će se prikazati slajd
 • Prezentiranje
  • Pokretanje prezentacije
  • Pomoć prilikom prezentacije
  • Označavanje „olovkom“ na slajdu prilikom prezentiranja
  • Postavljenje prezentacije za samostalno izvođenje

Vrijeme

petak, 6.9, 13.9, 20.9, 27.9, 4.10, 11.10.2019.

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

5000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. Cijena jednog modula iznosi: 1.000,00 HRK + PDV.