Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Mirenje na sudu i izvan suda - bolji, brži, jeftiniji i kvalitetniji način rješavanja sporova

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen

Mirenje je u EU i SAD-u, pa i kod nas, prepoznato kao bolji, brži, humaniji, jeftiniji i kvalitetniji način rješavanja sudskih sporova, kao i način sprječavanja nastanka sudskih sporova. Mirenje je oruđe kojim možete riješiti vaš spor, ali i urediti vaše buduće odnose na zadovoljstvo svih sudionika mirenja, te tako sačuvati poslovni, susjedski, obiteljski, tj. privatni odnos s drugom stranom s kojom ste imali poslovnu suradnju koju želite sačuvati, obiteljski odnos koji ne želite uništiti ili susjedski spor kojim ne želite dobiti poraženog i pobjednika, već osobe koje su nastavile komunikaciju i našle zajedničko rješenje bez gubitnika.

U Republici Hrvatskoj postoji mirenje na sudovima, gdje se u mirenju sklapaju sudske nagodbe koje su šire i sveobuhvatnije od onih sklopljenih u parnici, a više od 15 do 20 puta češće od onih sklopljenih u parnici pred raspravnim sucem.

Svrha seminara je upoznati sudionike sa sudskom nagodbom sklopljenom u mirenju koja ne obuhvaća samo predmet spora iz kojeg su stranke došle u mirenje, već i njihove brojne druge sporne odnose, kako postojeće tako i one predviđene u budućem odnosu između stranaka, čime se brže i jeftinije, s izvjesnim rezultatom okončava sudski spor, ali i u cijelosti rješavaju sporna pitanja između stranaka bitne za njihove poslovne i ostale životne odnose te sprječava i buduće parničenje.

Naglašava se značenje uspostave komunikacije između stranaka i mogućnost stranaka da same preuzmu odgovornost za način rješenja njihova spora i spornog odnosa.

Upoznavanje sa sudskom nagodbom kao kvalitetnom ovršnom ispravom koja ima značenje presuđene stvari, tj. značaj pravomoćne i ovršene presude, sklapanjem koje se izbjegava višestupanjsko odlučivanje i daljnje trajanje te troškovi postupka.

Predočavanje sudionicima seminara karakteristika izvansudske nagodbe sklopljene u mirenju koja ima značaj ovršne isprave pod uvjetima propisanim Zakonom o mirenju i Ovršnim zakonom.

Naglašavanje da mirenje pokrenuto prije iniciranja sudskog spora omogućava strankama da i bez intervencije države riješe svoje sporove uz pomoć nepristrane, stručne i educirane osobe izmiritelja, tj. medijatora, te da se mirenjem čuva odnos koji je od značaja za stranke i omogućava im gradnja novih odnosa bez gubitka povjerenja i komunikacije.

Mirenje je pogodno za rješenje različitih vrsta sporova i spornih situacija, od gospodarskih, tj. poslovnih između dva ili više poslovnih partnera, do spornih situacija iz naknada štete (nezgode, liječenja, potrošački sporovi), vlasnički, susjedski sporovi, obiteljski sporovi, sporovi iz nasljeđivanja i sl.

Svrha seminara je upoznati polaznike s pojmom medijacije, komparacijom postupka medijacije s parnicom i arbitražom, te prikazati sličnosti i različitosti medijacije pred sudom i izvan suda.

Sudionici će se upoznati s načinom iniciranja i početka mirenja, načinom vođenja mirenja, trajanjem mirenja i njegovim osnovnim načelima, učincima sporazuma, tj. nagodbi postignutih u mirenju, odnosno, kako mirenje počinje, traje i završava, s osnovnim načelima postupka mirenja: dobrovoljnost, povjerljivost, ekonomičnost i sl., te kako se može ugovarati mirenje kao mehanizam za sprječavanje nepotrebnog parničenja.

Namjena

Seminar je namijenjen odvjetnicima, sucima, sudskim savjetnicima, svim građanima koji žele drugi način rješavanja svojih spornih situacija osim korištenjem do sada isključivo poznatih sudskih postupaka i odluka, kao i arbitraža, ali je namijenjen i svim poslovnim subjektima i njihovoj rukovodećoj strukturi te zaposlenicima u pravnim službama radi upoznavanja istih s postojanjem bržeg i jeftinijeg načina rješavanja spornih odnosa s poslovnim partnerima i korisnicima njihovih usluga i načinom konkretnog korištenja mehanizma mirenja.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz zakonske regulative vezano uz mirenje, komparacija postupaka mirenja, parnice, arbitraže, sudskog i izvansudskog mirenja, komparacija sudske nagodbe sklopljene u mirenju i one sklopljene pred izmiriteljem, usporedba sudske nagodbe s izvansudskom nagodbom sklopljenom u mirenju, upute polaznicima za praktičnu primjenu mirenja u svakodnevnom životu te prikaz određenih konkretnih slučajeva koji demonstriraju način rješavanja spora mirenjem, i radionica u kojoj će polaznici moći isprobati kroz vježbu kako izgleda postupak mirenja u komparaciji s parničnim postupkom, pitanja polaznika i odgovori na ista.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Pojmovi i značenje mirenja iz Zakona o mirenju
  • Gdje se i kako provodi mirenje u Republici Hrvatskoj?
  • Komparacija sudskog parničnog postupka, arbitraže i mirenja
  • Kako započinje mirenje i koje su njegove osnovne karakteristike – što stranka u mirenju treba znati?
  • Sudsko i izvansudsko mirenje: gdje se, kada i kako provodi, koji su učinci pojedinog mirenja?
  • Specifičnosti sudske nagodbe u mirenju pred sudom i usporedba sa sudskom nagodbom sklopljenom pred raspravnim sucem, značenje sudske nagodbe kao kvalitetne ovršne isprave, izvjesnost ishoda spora, sprječavanje višestupanjskog odlučivanja o predmetu spora,
  • Brzina i kvaliteta postupka mirenja uz smanjenje troškova postupka i izvjesnost realizacije postignutog sporazuma i postignute nagodbe, kao i dobrovoljnost u izvršenju postignutog sporazuma,
  • Specifičnosti izvansudskog postupka mirenja i tako postignute nagodbe u mirenju, te ovršnost iste
  • Mogućnost zadržavanja dobrog odnosa između stranaka koje su sudjelovale u mirenju,
  • Komparacija iskustva kao parničnog suca i kao izmiritelja

Vrijeme

četvrtak, 12.3.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.