Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Kreiranje i certificiranje kulturnih ruta

Predavač

Vlasta Klarić

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen kako bi se što kvalitetnije provodio praktičan rad.

Svjetski turizam u znaku je intenzivnog razvoja održivog kulturnog turizma. Kultura kao podloga urbanom turizmu, turingu, kruzingu i razvoju umreženih turističkih proizvoda posebice kulturnih ruta prepoznatljivi je trend koji svoje konačno priznanje ima i u nizu specifičnih turističkih priznanja i nagrada. Upravo ove 2016. godine u lipnju i Hrvatska je postala punopravna članica EPA sporazuma za razvoj kulturnih ruta http://culture-routes.net/council-of-europe/epa-member-states EPA je sporazum o europskoj suradnji u okviru projekata razvoja kulturnih ruta kojim se nastoji ojačati potencijal europskih destinacija, umreženih na razini kulturnih ruta, za kulturnu suradnju, održivi teritorijalni razvoj i socijalnu koheziju, s posebnim naglaskom na projekte i teme simboličkog značaja za europsko jedinstvo, povijest, kulturu i vrijednosti te otkrivanje manje poznatih destinacija. Seminar će ukazati i na to što sve omogućuje EPA članstvo, kakvi su potencijali suradnje u tom okviru.

Kulturni sadržaji, njihovo umrežavanje kroz projekte kulturnog turizma, prepoznati su i u okviru izbora Europske destinacije izvrsnosti EDEN  za 2017. godinu koja je tematski posvećena upravo  kulturnom turizmu. 

Cilj seminara je stoga priprema za podizanje konkurentnosti i vidljivosti kulturnih ruta odnosno kvalitetnih umreženih projekata kulturnog turizma u funkciji razvoja destinacija https://www.youtube.com/watch?v=JFGSjvHETtk.

Svrha treninga je podizanje kompetentnosti polaznika u kreiranju, certificiranju i upravljanju kulturnim rutama. Svrha je sagledati trenutnu poziciju proizvoda kulturnih ruta i ponude kulturnih sadržaja u turizmu, uz naglasak na razvoj kulturnih ruta i umreženih turističkih proizvoda. Seminar je zamišljen kao praktičan vodič za planiranje, kreiranje i pripremu za certificiranje kulturnih ruta, ali i uključivanje u postojeće kulturne rute.

Kulturne rute može se definirati kao bogati medij, koji interpretira i tumači kompleksnu povijest Europe. Rute su od samog nastanka tvorbeni element regija i krajolika, oblikovan u simbiozi s kulturnim krajolikom i područjem.

Funkcioniranja međunarodnih kulturnih ruta: Kroz primjere iz prakse seminar će ukazati na rješavanje konkretnih pitanja pripreme kulturnih ruta za međunarodnu vidljivost. Objasnit će funkcioniranje rute u turističkom okružju te konačno definirati ciljeve, principe i korake ka mogućoj europskoj certifikaciji.

Planiranje, razvoj i organizacija kulturnih ruta: Pružit će odgovore na pitanja na koji način kroz  kvalitetnu organizaciju staviti kulturnu rutu u funkciju povećanja turističkog prometa destinacija, da ostvari mogućnost rasta potrošnje po posjetitelju, proširenje ponude, aktivnu promidžbu i prodaju destinacije u umreženom, koordiniranom, organiziranom i sustavnom zajedničkom djelovanju.

Dokumenti i priručnici - Seminar će ukazati na odgovarajuće dokumente Europskog instituta za kulturne rute, Vijeća Europe, UNESCO-a te na ostale korisne priručnike koji su izdale relevantne institucije (npr. ICOMOS i sl).

Evaluacija i kriteriji prihvatljivosti: Ponuda raznolikih tema na razini Europe izuzetno je velika te zato prihvatljivost specifične teme za kulturne rute Europe ovisi o evaluaciji i temeljnim kriterijima Vijeća Europe i Europskog instituta kulturnih ruta, a sukladno Rezolucijama CM/Res(2013)67 i CM/Res(2013)66. Seminar će odgovoriti na pitanja koje je evaluacije potrebno proći i koje kriterije zadovoljiti na putu prema međunarodnoj certifikaciji. Kroz dobre primjere iz prakse ukazat će se na nove poslovne mogućnosti i  moguće razvojne korake u bližoj budućnosti.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji su u tijeku planiranja razvoja i certificiranja kulturnih ruta, kulturno-turističkih sadržaja i proizvoda na kulturnim rutama. Namijenjen je osnivačima kulturnih ruta: predstavnicima institucija, turističkih zajednica, lokalnih zajednica, voditeljima projekata, udrugama i turističkim subjektima, te svima koji rade i djeluju u okviru kreiranja ponude kulturnih ruta u Hrvatskoj, te posebno onima koji su odgovorni za oblikovanje doživljaja i sadržaja tematskih kulturnih ruta i eventualno certificiranje ruta na nacionalnoj ili međunarodnoj razini. Namijenjen je i onima koji se žele uključiti u postojeće kulturne rute.

Način realizacije

PP prezentacija, analiza situacija, individualni i timski rad, vježbe na konkretnim primjerima, diskusije, razmjena znanja iskustava.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Kako definirati tematski okvir kulturne rute

 • Pojmovi, trendovi i inovacije
 • Koje su nužne razine evaluacije?     
 • Tko i kako odlučuje o prihvatljivosti teme?

Koji su preduvjeti za razvoj kulturne rute    

 • Zašto kreirati rutu?
 • Kako identificirati ključne dionike i evidentirati resurse?
 • Koja je funkcionalna uloga sadržaja na ruti?
 • Kako uskladiti koegzistenciju strukturalnih, kulturnih, uslužnih i pridruženih sadržaja na ruti?
 • Kako provesti evaluaciju sadržaja?
 • Kako definirati kretanje po ruti - upravljanje posjetiteljima?
 • Multidisciplinarni pristup i prostorni obuhvat
 • Razvoj i motivacija – osnaživanje i razvoj teme
 • Prijetnje u provedbi
 • Mogućnosti uključivanja u postojeće kulturne rute

Upravljanje posjetiteljima na ruti

 • Tko su naši ključni korisnici - korisnička super-segmentacija
 • Segmentacija proizvoda prema odgovarajućim nišama
 • Upravljanje posjetiteljima na tematskim kulturnim rutama – upravljanje doživljajima i raspoloženjima

Europske kulturne rute

 • Kako se rađaju europske kulturne rute?
 • Koja je uloga Europskog instituta kulturnih ruta?
 • Kako se provodi europska certifikacija kulturnih ruta?

Kako odgovoriti na 6 razina evaluacije kulturne rute

 • Kulturna i tematska – specifičnost, jedinstvenost
 • Uvjeti prijema
 • Razvoj proizvoda (podudarnost sadržaja s temom)
 • Tehnički management 
 • Marketing
 • Razvoj motivacije
 • Autorizacija mreže  - kriteriji ocjenjivanja
 • Znanstveno i tehničko vijeće

Kako zadovoljiti kriterije ocjenjivanja kulturne rute

 • Područje tematskog, znanstvenog i istraživačkog obuhvata rute
 • Područje teritorijalnog obuhvata, broj uključenih zemalja, članica mreže
 • Princip umrežavanja, dionici i orkestriranje odnosa, partnerski ugovori s turističkim sektorom – turoperatori, TA, DMC, ugovori s udrugama, institucijama
 • Princip transparentnosti
 • Obrasci upravljanja rutama, financijska održivost i pravna utemeljenost, unutarnja regulativa
 • Područja razvoja i pridruženih aktivnosti (konferencije, treninzi, edukacije)
 • Princip vidljivosti i prepoznatljivosti
 • Protok posjetitelja

Koje su hrvatske kulturne rute i tematski putovi?

 • Primjeri projekata
 • Aktivnošću definirane rute
 • Uporabljivost projekata za organizirane dolaske
 • Kako provoditi odgovorni turizam na ruti

Kako se pripremiti i kvalitetno pristupiti procesu certificiranja?

Vrijeme

utorak, 20.9.2016. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. Za sve sudionike seminara osigurana je hrana, piće, radni materijali i uvjerenje.