Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Kreiranje evenata kao jedinstvenih turističkih proizvoda

Predavač

Aleksandra Krajnović, Ivana-Paula Gortan-Carlin

Svrha seminara

Svrha radionice je upoznati polaznike s osnovama jednog od najznačajnijih područja suvremenog menadžmenta u turizmu – turističkih „evenata“ ili događaja u turizmu. Na radionici će polaznici imati priliku upoznati najvažnije karakteristike i specifičnosti područja i procesa upravljanja eventima u turizmu i to kroz sve faze kreiranja i realizacije eventa. Posebno će se obrađivati tipologija evenata s obzirom na njihove najvažnije pojavne oblike: glazbeni eventi, gourmet eventi, kulturno-umjetnički eventi, fantasy eventi i drugi.

Specifičnost ove radionice je u njenoj potpunoj interaktivnosti: vođeni dvjema voditeljicama polaznici će, formirani u male kreativne grupe, samostalno kreirati, planirati, organizirati i testirati konkretan event – događaj u turizmu, i to kroz sve faze procesa organizacije eventa.

Nakon provedenih pojedinačnih radionica vođe grupa predstavit će kreirane evente svim polaznicima, nakon čega će uslijediti zajednička rasprava i analiza. Cilj je doći do zajedničkog zaključka o provedivosti, odnosno o mogućnostima i ograničenjima za provođenje ovakvih i sličnih evenata u realnom turističkom sektoru.

Iz programa seminara

I. Eventi (događaji)

 • Pojam i značenje
 • Uloga i specifičnosti evenata u turizmu
 • Eventi kao dio integralnog turističkog proizvoda destinacije

II. Tipologija evenata u turizmu

 • Oblici i vrste evenata
 • Tipologija evenata prema hijerarhijskoj razini

III. Upravljanje eventima

 • Strateško, taktičko i operativno planiranje eventima
 • Uključenje stakeholdera (dionika) turističke destinacije u planiranje evenata
 • Dizajn event portfolija u turističkim destinacijama
 • Kreiranje eventa kao kreativnog proces

IV. Mikroorganizacija (operativni plan) eventa

 • Budžetiranje eventa
 • Marketing evenata kroz klasične i digitalne alate
 • Realizacija eventa
 • Post-event analiza – analiza uspješnosti eventa

V. Zaključci

 • Zauzimanje zajedničkog kritičkog mišljenja grupe o izvršenom kreativnom procesu na radionici
 • Poruke, savjeti i koraci za uspješno upravljanje eventima u turističkoj destinaciji

Vrijeme

četvrtak, 21.3.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.