Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Kontroling proizvodnje i zaliha

Svrha seminara

Upoznat ćete najvažnije alate koji se koriste u kontrolingu i objasniti njihovu svrhu i način na koji pomažu pri donošenju poslovnih odluka. Razbit ćete predrasude o računovodstvu kao pukom evidentiranju poslovnih događaja sa svrhom podnošenja godišnjih izvješća. Naučit ćete prepoznati bitne pokazatelje koji reprezentativno opisuju situaciju u poduzeću i krizne točke koje su sigurni znaci upozorenja na nadolazeće probleme. Steći ćete sigurnost  i spretnost pri komuniciranju s partnerima ili klijentima, kao i računovodstvenim i financijskim stručnjacima. 

Namjena

Namijenjen je svim kontrolorima, menadžerima, vlasnicima malih, srednjih i velikih poduzeća. Zbog svog holističkog pristupa razumijevanju procesa u poduzećima, kontroling ulazi u sve dijelove poduzeća, pa donosi kvalitetna znanja koja su neophodna kako top-menadžerima, tako i menadžerima proizvodnje, prodaje, logistike ili nabave. Sadržaj radionice posebno je zanimljiv računovođama, posebno onima zainteresiranima za područje menadžerskog računovodstva.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, radionica - rješavanje zadataka u grupama, analiza prikazanih modela, prikazi iz kontrolerske prakse, prezentacija studije slučajeva (case studies).

Raspored seminara

Kava dobrodošlice

I.dio: od 9:00 do 13:00 (pauza za kavu 15 min)

od 13:00 do 14:00 ručak

II.dio: od 14:00 do16:30 (pauza za kavu 15 min)

 

Iz programa seminara

  • Preduvjeti kontrolinga - educirani kontroler, kvalitetan informatički susatav, kvalitetni računovodstveni sustav, zainteresirani menadžment
  • Kako planirati aktivnosti koje su usklađene po svim najvažnijim poslovnim segmentima i koje prate strategiju poduzeća?
  • Poslovne politike (što zapravo želimo i koje su nam konkurentske prednosti – cjenovna prednost vs diferencijacija, rast vs profitabilnost, marže vs koeficijenti obrtaja, diferencijacija asortimana – uski vs široki, diferencijacija distrubutivnih kanala – case stady)
  • Kontroling proizvodnje (case stady)
  • Kontrolerski aspekti praćenja zaliha – po grupama proizvoda, po starosti, po rentabilnosti/koeficijent obrtaja, ABC analiza, optimiziranje zaliha, kontrolerski aspekt proizvodnje)
  • Potrebne i optimalne zalihe, rentabilni i nerentabilni proizvodi na zalihama, modeli upravljanja zalihama (simulacijski modeli)

Vrijeme

četvrtak, 23.2.2012. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu je uračunat ručak, napici, pisani materijali, uvjerenje i parking. U cijenu nije uračunat PDV.