Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Kontroling nabave i upravljanje zalihama

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen: 20 

Upoznat ćete najvažnije alate koji se koriste pri kontrolingu nabave i zaliha i objasniti njihovu svrhu i način na koji pomažu pri donošenju poslovnih odluka. Razbit ćete predrasude o računovodstvu kao pukom evidentiranju poslovnih događaja, te razviti novi pogled na cijenu koštanja kao fundamentalni podatak za donošenje ispravnih poslovnih odluka. Naučit ćete prepoznati bitne pokazatelje koji reprezentativno opisuju trenutnu situaciju u poduzeću i krizne točke koje su sigurni znaci upozorenja na nadolazeće probleme vezane uz upravljanje zalihama.

Namjena

Namijenjen je prije svega svim kontrolerima, menadžerima, vlasnicima malih, srednjih i velikih poduzeća. Zbog svog holističkog pristupa razumijevanju procesa u poduzećima, kontroling ulazi u sve dijelove poduzeća, pa donosi kvalitetna znanja koja su neophodna kako top-menadžerima, tako i menadžerima skladišnog poslovanja, prodaje, logistike ili nabave. Sadržaj radionice zanimljiv je i računovođama, posebno onima zainteresiranima za područje menadžerskog računovodstva.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, radionica - rješavanje zadataka u grupama, analiza prikazanih modela, prikazi iz kontrolerske prakse, prezentacija studije slučajeva.

Raspored seminara

I dio od 09:15 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Preduvjeti kontrolinga - educirani kontroler, kvalitetan informatički sustav, kvalitetni računovodstveni sustav, zainteresirani menadžment
  • Kako planirati aktivnosti upravljanja zalihama i nabavom, a koje su usklađene po svim najvažnijim poslovnim segmentima i koje prate strategiju poduzeća?
  • Poslovne politike (što zapravo želimo i koje su nam konkurentske prednosti – cjenovna prednost vs diferencijacija proizvoda, rast vs profitabilnost, marže vs koeficijenti obrtaja,  uska vs široka disperzija asortimana , diferencijacija distributivnih kanala – case stady)
  • Kontroling zaliha – alati i instrumenti, primjeri i zadaci
  • Kontrolerski aspekti praćenja zaliha – po grupama proizvoda, po starosti, po rentabilnosti/koeficijent obrtaja, ABC analiza, optimiziranje zaliha
  • Potrebne i optimalne zalihe, rentabilni i nerentabilni proizvodi na zalihama, modeli upravljanja zalihama (simulacijski modeli)

Vrijeme

četvrtak, 5.6.2014. od 9:15 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.