Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Kako provesti EU projekt bez neprihvatljivih troškova i financijskih korekcija?

Predavač

Marina Splivalo, Maria Vlaho

Svrha seminara

Znate li da je potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova tek prvi korak na putu do uplate dodijeljenih sredstava na račun Korisnika?

Provedba i vođenje EU projekta je dug put prepun neočekivanih administrativnih zahtjeva zbog kojih Prijavitelji EU projekata gotovo nikad u praksi ne „povuku“ sva dodijeljena im sredstva. Razlozi koji leže iza ovog problema su brojni, ali statistike kažu da uglavnom proizlaze iz nepravilnog provođenja javnih nabava na projektu.

Obveznici Zakona o javnoj nabavi koji su ujedno i Prijavitelji ili Korisnici EU fondova su često vrlo iskusni u provođenju postupaka javne nabave, međutim to iskustvo često nije dovoljno za uspješnu provedbu projekta jer se kontrole tijela u sustavu upravljanja EU fondovima razlikuju od onih koje provodi Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) i Državna revizija.  

Poduzetnici i Udruge koje provode javnu nabavu na EU projektima po primjenjivom Pravilniku za neobveznike Zakona o javnoj nabavi se pak susreću s neintuitivnim i nejasnim pravilima nabave zbog kojih dolazi do omaški koje često rezultiraju  financijskim korekcijama.

I obveznicima i neobveznicima Zakona o javnoj nabavi još jedna zajednička prepreka do odobrenih bespovratnih sredstava leži u opsežnom Ugovoru specifične pravne prirode s kompleksnim odredbama o razdobljima i dopuštenim izmjenama s kakvim se Korisnici nisu imali prilike susreti.

Ovim seminarom prikazat će se najvažniji dijelovi Ugovora o bespovratnim sredstvima te praktičnim savjetima pomoći u tumačenju Ugovora o bespovratnim sredstvima. Posebno će se obraditi nepravilnosti u EU fondovima koje rezultiraju financijskim korekcijama, a čiji uzrok najčešće nastaje u greškama pri provođenju postupaka javne nabave. 

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji u statusu Prijavitelja ili Partnera provode projekte sufinancirane sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije: Javnim tijelima, Poduzetnicima, Udrugama itd. kako bi unaprijedili svoje znanje i vještine upravljanja projektom i minimizirali rizik od neprihvatljivih troškova na projektu i financijskih korekcija.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom te prikazom najvažnijih odredbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te primjerima iz prakse.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (pregled najvažnijih prava i obveza)
  • Razdoblje provedbe i razdoblje prihvatljivosti izdataka
  • Pravila o prihvatljivosti izdataka
  • Izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
  • Pravila nabave radova, robe i usluga
  • Najčešće greške prilikom provedbe ugovora
  • Što su nepravilnosti?
  • Najčešće vrste nepravilnosti
  • Financijski ispravci
  • Praksa tijela prilikom utvrđenja postojanja/nepostojanja nepravilnosti

Vrijeme

petak, 21.4.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.