Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Kako do 32 milijuna eura EU novaca za hrvatske ekološke i klimatske projekte raznih vrsta prijavitelja?

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen: 16

Svrha seminara je upoznati razne vrste prijavitelja s briselskim EU programom Life (projekti koji se prijavljuju izravno u Brussel, a ne domaćim fondovskim tijelima). To je okvirni program s nekoliko pod-programa, a iz kojeg se mogu financirati razne vrste ekoloških i klimatskih projekata. Područja koja pokriva su naprimjer javno upravljanje,energija,okoliš, inovacije, ekonomija i financije, politika za male i srednje poduzetnike i drugo. Projekti ne moraju biti ulaganje u razvoj tehnologije (kao u nekim drugim EU fondovima). Uvjet je da znatno pridonose očuvanju okoliša. Prioritetna područja su: okoliš i efikasnost resursa; priroda i bio-raznolikost; upravljanje okolišem i informiranje.

Za projekte iz Hrvatske na raspolaganju je 32 milijuna € do 2017. Za razliku od većine drugih fondova partneri nisu nužni, ali su naravno poželjni i nose dodatne bodove.

Namjena

Seminar je namijenjen gotovo svim pravnim osobama: javim upravama i samoupravama, malim i srednjim poduzećima, velikim poduzećima, neprofitnim organizacijama, udrugama, istraživačkim centrima, agencijama, komorama, sveučilištima, međunarodnim organizacijama, itd. Njihovi predstavnici će naučiti zašto i kako EU novac daje u Life programu, koji su opći uvjeti za prijavu i projekte, te kako teče proces prijave, koja se natječajna dokumentacija traži i koje su najvažnije komponente planiranja projekta. Neki primjeri korištenja novaca iz fonda… Ako ste iz područja Natura 2000, ako štitite ugrožene vrste ili bio-raznolikost, ali i ako uvodite novu tehnologiju koja čuva okoliš (vodu, zrak, tlo) ili štedi prirodne resurse Life bi mogao biti vaš fond. Oprez, iz njega ne možete financirati razvoj i istraživanje. Rok za prijavu projekta je 16.10.2104. Nije kasno za prijavu projekta ali pripreme trebaju početi čim prije.

Način realizacije

PP prezentacija, diskutiranje o projektnim idejama.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

  • Prihvatljivost prijavitelja, opći uvjeti koje mora zadovoljavati
  • Što je projekt, koje su mu glavne komponente?
  • Za kakve projekte ima novaca?
  • Partnerstva na projektima
  • Natječajna dokumentacija i proces prijave

Vrijeme

četvrtak, 28.8.2014. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

990,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.