Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Jednostavna i javna nabava za početnike - za ponuditelje i naručitelje

Predavač

Jasmina Čulo, Vedran Koporčić

Svrha seminara

Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 16 bodova.

Tvrtka Mapa znanja d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva gospodarstva za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2022-0006.

Namjera seminara je svim zainteresiranim polaznicima, prije svega početnicima u javnoj nabavi, na što jednostavniji način prikazati kako izgleda ciklus planiranja, pripreme i provedbe jednostavne i javne nabave u praksi. Na seminaru će se svaka tema obraditi po fazama i ključnim koracima što će, osim teoretskog dijela, obuhvaćati primjenu iz prakse. Određene točke iz programa seminara također će biti popraćene prikazima iz sustava EOJN RH, e-Certis i primjerima iz prakse DKOM-a.

Namjena

Seminar je namijenjen svim početnicima predstavnika naručitelja i ponuditelja, osobama koje sudjeluju u procesu jednostavne i javne nabave (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouporave, ustanovama, državnim poduzećima, zaposlenima u privatnom sektoru i sl.).

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom i primjeri iz prakse.

Iz programa seminara

I. Dan - Planiranje u sustavu nabave i Proračun, opće upravljanje i ustrojstvo nabave kod naručitelja, priprema i provedba postupka jednostavne nabave, statistička izvješća o javnoj nabavi

 • Planiranje u sustavu nabave i Proračun
  • Godišnji ciklus planiranja - priprema Plana nabave, razlike između Plana nabave i Proračuna, izvršenje Proračuna – s prikazom na praktičnim primjerima
 • Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo nabave kod naručitelja
  • Opći akt naručitelja
  • Uloga stručnog povjerenstva kod pripreme i provedbe postupka – s prikazom na praktičnim primjerima
 • Priprema i provedba postupka jednostavne nabave
  • Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta
  • Priprema postupka jednostavne nabave (Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva, Poziv na dostavu ponuda, Troškovnik, Tehničke specifikacije i Opis predmeta nabave)
  • Provedba postupka jednostavne nabave (dostava Poziva na dostavu ponuda, zaprimanje, otvaranje te pregled i ocjena ponuda, izrada Zapisnika, Odluka o odabiru)
  • Ugovaranje i izvršenje ugovora
 • Statistička izvješća o javnoj nabavi
  • Registar ugovora
  • Statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu

II. Dan - Priprema i provedba otvorenog postupka javne nabave

 • Priprema postupka javne nabave
  • Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta, sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja, prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – prikaz iz sustava EOJN RH
 • Dokumentacija o nabavi
  • Opis predmeta nabave
  • Podjela predmeta nabave na grupe
  • Tehničke specifikacije i troškovnici
 • Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata
  • Osnove za isključenje gospodarskog subjekata
  • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti
  • Načela javne nabave - značaj i primjena u praksi
  • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
  • Kriterij za odabir ponude 
 • Ponuda
  • Oblik i sadržaj
  • Zaprimanje i otvaranje
  • E - komunikacija naručitelja i ponuditelja
  • Postupak pregleda i ocjene ponuda
  • Načela javne nabave
  • Provjera preliminarnih dokaza navedenih u ESPD-u
  • Primjena instituta iz članka 263. i 293. ZJN-a
 • Dohvat dokaza iz registara EOJN RH i e-Certis
  • Elektronski prikaz rada u sustavu
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluke naručitelja
  • Izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
  • Odluke naručitelja (vrste odluka, rok mirovanja, učinak odluka)
  • Uvid u ponude
 • Pravna zaštita u sustavu javne nabave
  • Žalba i e-Žalba
  • Postupovne pretpostavke za izjavljivanje žalbe
  • Tko ima pravo na žalbu
  • Kako odrediti tko ima pravni interes za dobivanje ugovora javne nabave ili OS-a
 • Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja

Vrijeme

četvrtak i petak, 17. i 18.2.2022. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

2490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.