Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: Nabava usluga provedbom ograničenog postupka javne nabave

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen kako bi se što kvalitetnije provodio praktičan rad.

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva.

Za sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma naručitelj slobodno bira između otvorenog i ograničenog postupka javne nabave. Javnonabavna praksa u RH ukazuje na vrlo slabu primjenu ograničenog postupka. Prema posljednjem statističkom izvješću o provedenim postupcima javne nabave, objavljeno je svega 140 ograničenih postupaka naspram 18.864 otvorenih postupaka, odnosno ukupni udio ograničenog postupka među svim postupcima iznosi svega 0,64%. Zašto je to tako? Ovaj postupak osim što rokovima uvjetuje duže trajanje istovremeno ima i više žalbenih faza, pa ga naručitelji u Hrvatskoj najčešće izbjegavaju, međutim, ovaj postupak, unatoč navedenim nedostacima, ima veliki broj prednosti naspram popularnog otvorenog postupka.

Ograničeni postupak mnogo je bolja opcija kod nabava zahtjevnijih usluga projektiranja, marketinških usluga, nabava konzultantskih usluga, te općenito za nabavu ugovora o javnim uslugama koje su specifične, a u interesu je naručitelja da u drugu fazu uđe s kvalitetnim ponuditeljima.

Svrha seminara je prikazati ograničeni postupak po fazama, npr. nabava projektantskih usluga, te upoznati naručitelje s rizicima i načinom njihova uklanjanja.

Na seminaru će se govoriti i o razlikama u fazama Ograničenog postupka sukladno Zakonu o javnoj nabavi u RH i praksi u EU zbog kojih je isti postupak kompliciraniji kod nas nego u EU. Svrha ove poslovne edukacije je ukazati na prednosti ograničenog postupka, proći kroz faze postupka na primjeru, te usporediti s praksom EU.

Namjena

Edukacija je namijenjena predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposlenima u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.), kao i velikim gospodarskim subjektima, te srednjim i malim poduzetnicima, odnosno ponuditeljima.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, case study, pitanja i odgovori, primjeri iz prakse, izrada DZN za svaku od faza, usporedba s EU praksom. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2015-0139.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

I Odabir postupka  izrada vremenskog plana trajanja postupka

 • Zakonski uvjeti za odabir pravilnog postupka javne nabave
 • Koje postupke naručitelji biraju slobodno, a koje u posebnim slučajevima i okolnostima?
 • Projekcija vremenskog trajanja ograničenog postupka, ovisno o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti

II Izrada DZN po fazama postupka

 • Izrada općeg  posebnog dijela Dokumentacije za nadmetanje, mogućih Sporazuma o povjerljivosti podataka ovisno o predmetu nabave
 • Specifičnosti postupka i metodologija ovisno o predmetu nabave
 • Utvrđivanje rizika i načini njegova otklanjanja

III Primjer ograničenog postupka

 • Faze i zamke ograničenog postupka
 • Izrada zapisnika i odluke u pojedinim fazama ograničenog postupka
 • Rješenja DKOM-a o pregledu i ocijeni zahtjeva za sudjelovanje

IV Usporedba ograničenog postupka po ZJN i EU praksa

 • Problemi koji nastaju kada su natjecatelji/ponuditelji  postupku iz EU
 • Razlike u fazama, dokazivanje i provjera ponuditelja
 • Što donosi nova Direktiva i praksa EU?

Vrijeme

četvrtak, 26.11.2015. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.