Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava medicinskih proizvoda

Predavač

Loreta Zdrilić

Svrha seminara

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2022-0322.

Dosadašnja praksa pokazala je da je nabava medicinske opreme i lijekova poprilično zahtjevan postupak javne nabave, između ostalog, jer je tumačenje ZJN 2016 dovelo do pogrešaka prilikom izrade dokumentacije o nabavi pa se tako uvjeti sposobnosti često ne traže u skladu s odredbama Zakona.

Kod određivanja uvjeta u nabavi medicinske opreme potrebno je pravilno protumačiti i odredbe Zakona o medicinskim proizvodima. Naime, u svrhu utvrđivanja sposobnosti ponuditelja za izvršenje ugovora Ponuditelji/Zajednice gospodarskih subjekata dužni su u svojoj ponudi priložiti dokaze kojima, osim što dokazuju svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te ekonomsku i financijsku sposobnost, moraju dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost.

Na seminaru će se naglasak staviti upravo na spomenute dokaze relevantne za ocjenu tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja, u okviru medicinske opreme. Dati će se odgovori na koje načine naručitelji mogu u postupku javne nabave od ponuditelja tražiti dokazivanje navedene sposobnosti te će isti biti popraćeni praksom, kako i samog naručitelja tako i praksom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Izdvojit će se specifičnosti tražene određenim postupcima javne nabave, isključivo iz domene lijekova, medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme koje će sam Naručitelj prezentirati na navedenom seminaru u cilju budućeg izbjegavanja grešaka koje su do sada dovodile i do poništenja postupaka javne nabave.

Namjena

Seminar je namijenjen stručnjacima javne nabave, osobama koje sudjeluju u procesu javne nabave, predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.) Ovaj Program usavršavanja relevantan je i za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom i primjeri iz prakse.

Iz programa seminara

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta u postupku javne nabave (uvjeti sposobnosti)
  • Određivanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti u postupcima javne nabave medicinske opreme i lijekova
  • Norme vs. tehnička sposobnost
 • Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima i pravilima
 • Katalog dostavljen uz ponudu
 • Kataloški broj proizvoda u troškovniku  kataloški broj proizvoda u katalogu
 • Katalozi/uzorci  traženi dvjema točkama DoN-a -u okviru:
  • Tehnička i stručna sposobnost
  • Kriterij za odabir ponude (necjenovni kriterij dakle kriterij kvalitete) Smije li naručitelj takvu odredbu propisati u DoN?
 • Što ako naručitelj već u ponudi traži uzorak, katalog, prospekt, izjavu proizvođača/zastupnika u svrhu bodova ponude prema kriteriju ENP?

Vrijeme

četvrtak, 13.10.2022. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1506,90 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. (250 EUR)