Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: Izrada ponude, Primjena čl. 293, 263, 289, 294 ZJN 2016, Praksa DKOM-a, e-Certis

Predavač

Loreta Zdrilić

Svrha seminara

Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Tvrtka Mapa znanja d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva gospodarstva za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2019-0138.

Saznajte na koji način se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi, s osobitim osvrtom na pogreške naručitelja pri pregledu i ocjeni ponuda kao i najčešće pogreške sa strane ponuditelja prilikom pripreme i predaje ponude. Seminar ima za svrhu naručiteljima dati upute u kojoj fazi postupka javne nabave koristiti članke 263. i 293. ZJN 2016 te na koji način tražiti dostavu dokumenata i dokaza odnosno ažuriranih popratnih dokumenata. Koliko puta naručitelj smije tražiti upotpunjavanje i pojašnjenje dokumenata iz ponude te na koji način tražiti upotpunjavanje ažuriranih popratnih dokumenata od ekonomski najpovoljnije ponude, kako ponuditelje tretirati na jednak način kroz primjenu instituta iz članaka 293; 263; 289; 294. ZJN 2016 kako bi poštivali osnovna načela javne nabave i druga slična pitanja bit će tema ovog seminara. S obzirom na to da se prema odredbama Zakona i Pravilnika postupak pregleda i ocjene ponuda odvija u više faza, sam proces je dugotrajan pa oko načina postupanja u pregledu i ocjeni ponuda dolazi do nedoumica u samoj praksi iz kojeg razloga će se na seminaru obraditi konkretni primjeri iz prakse u cilju što učinkovitijeg postupka pregleda i ocjene ponuda. Osim toga, kroz EOJN će se objasniti kroz koji modul Naručitelj šalje zahtjev prema Ponuditelju za prihvat ispravka računske pogreške i objašnjenje izuzetno niske cijene te u kojoj fazi pregleda i ocjene ponude.

Gdje pronaći i kako raditi s e-Certisom, na kojim jezicima je dostupna funkcija pretraživanja te koji je cilj e-Certisa također su dio teme koje će se obraditi na seminaru zajedno s elektronskim prikazom rada u sustavu.

Namjena

Seminar je namijenjen stručnjacima javne nabave, osobama koje sudjeluju u procesu javne nabave, predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposlenima u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.)

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom i primjeri iz prakse.

Iz programa seminara

I. Ponuda - valjana/nevaljana, najčešće pogreške u primjeni ponude te ispravak istih

 • Što je pravilna, prihvatljiva, prikladna ponuda u postupcima javne nabava
 • Najčešće pogreške u pripremi ponude te ispravak istih

II. Pregled i ocjena ponude kao višefazni proces

 • Tijek pregleda i ocjene ponuda s aktualnim primjerima iz prakse i  prakse DKOM-a po svim fazama

III. Primjena instituta iz čl. 293; čl. 263; čl. 289; čl. 294. ZJN 2016 s prikazom kroz EOJN i praksom DKOM-a; e-Certis

 • Aktualni primjeri iz prakse i prakse DKOM-a po svim fazama pregleda i ocjene ponuda
 • Instituti iz članka 26. i 293. ZJN 2016 te primjena istih u praksi
 • Razjašnjenje, dopune i dostava informacija ili dokumentacija ponude
 • Računska pogreška – unutar modula EOJN-a
 • Neuobičajeno niska cijena – unutar modula EOJN-a
 • Traženje i dostava dokumenata i dokaza – ažurirati popratni dokumenti
 • Upotpunjavanje ažuriranih popratnih dokumenata
 • Ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude
 • Katalozi i uzorci
 • E-Certis s primjenom u praksi

Vrijeme

četvrtak, 9.5.2019. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.