Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Hrvatski jezik za pravnike

Svrha seminara

Uvježbavanje primjene jezične teorije u praksi (u govorenju i pisanju), temeljnih pravila govorene i pisane poslovne komunikacije, izbjegavanje najčešćih pogrešaka u govorenom i pisanom poslovnom komuniciranju, važnost točnog i jasnog govorenog i pisanog komuniciranja. Analiza primjera iz prakse u kojima se javljaju pogreške u odnosu na normu hrvatskoga standardnog jezika, jezik pravnih propisa, ugovora, ‘nerazumljivost’ pravnog jezika.

Namjena

Pravnicima i onima koji rade u području prava, svima koji žele podići razinu jezične kulture.

Način realizacije

Interaktivna radionica

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min.)
od 13:00 do 14:00 ručak
II dio od 14:00 - 16: 30 (pauza za kavu 15 min.)

Iz programa seminara

  • komunikacija, sudionici komunikacije, jezik, hrvatski jezik, hrvatski standardni jezik, jezična kultura, jeziku u govoru i pismu
  • najvažnija pravopisna i gramatička pravila, upute za njihovo ovladavanje
  • osobine standardnoga jezika, najvažniji normativni priručnici (rječnik, gramatika, pravopis), uporaba priručnika
  • uočavanje primjene/neprimjene rječničkih, gramatičkih i pravopisnih pravila na primjerima (pravni propisi, ugovori, dopisi)
  • vrlo česta odstupanja (pogreške) prilikom upotrebe rječnika, gramatike i pravopisa hrvatskoga standardnog jezika; objašnjenje pravopisnih i gramatičkih činjenica (veliko i malo slovo, zarez, pisanje glasova č i ć, pisanje glasovnih skupina –ije i –je, sklonidba stranih riječi, sklonidba i pisanje kratica, sklonidba i uporaba određenih i neodređenih pridjeva, futur I., kondicional I., sklonidba imenica; pisanje rečeničnih i pravopisnih znakova, upotreba i pisanje prijedloga /s, sa, k, ka, za, na itd.), upotreba instrumentala, upotreba i pisanje veznika, sklonidba brojeva, postavljanje pitanja, akuzativ imenica muškoga roda, posvojni pridjevi) i dr.
  • uvježbavanje uočavanja i ispravljanja odstupanja te njihove primjene u govorenom i pisanom izražavanju
  • rješavanje zadataka i pisanje kraćih tekstova (pozdravljanje, oslovljavanje, upit, odgovor na postavljeno pitanje, molba, žalba, suprotstavljanje tuđem mišljenju, argumentacija, uputa, zahvala itd.), analiza odstupanja, zajednička procjena uspješnosti, ispravljanje pogrešaka

Vrijeme

utorak, 20.11.2012. od 9,00 do 16,30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu je uključen ručak, napici, pisani materijali i uvjerenje. U cijenu nije uključen PDV.