Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Građenje visoko učinkovitih timova i motiviranje postavljanjem izazova

Predavač

Petra Grabušić

Svrha seminara

Visokoučinkovite timove čine grupe zaposlenika u organizacijama koji su motivirani fokusirati se na zajedničke ciljeve. Preduvjet za uspjeh svakog pojedinca je razumijevanje ciljeva i izazova koji se pred njih postavljaju. Tako svoje osobne ciljeve mogu poistovjetiti s organizacijskima, a što uvelike utječe na motivaciju. Sudionici ove radionice osvijestit će važnost razvoja temeljnih vještina koje su potrebne timovima kako bi zajednički efikasno i motivirano surađivali na postizanju najboljih rezultata. 

Po završetku ove radionice, sudionici će:

Razumjeti prednosti visoko učinkovitih timova

Moći postaviti osobne izazove

Voditi učinkovite sastanke

Voditi kroz suradnju

Namjena

Trening je namijenjen visokom i srednjem menadžmentu, vlasnicima malih i srednjih tvrtki, te svima koji žele osobnu učinkovitost i odnose s drugima podići na višu razinu.

Način realizacije

Trening je interaktivan te se provodi manjim dijelom pomoću power point prezentacije, a većim dijelom radi se praktično na konkretnim i aktualnim primjerima iz prakse, kroz radionice te popunjavanje upitnika i obrazaca, a koje naknadno mogu primijeniti u svakodnevnom radu.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Prednosti visoko učinkovitih timova

 • Stvaranje lojalnosti
 • Optimalna produktivnost
 • Suradnja
 • Stvaranje vidljivosti

Izazovi visoko učinkovitih timova

 • Stvaranje konkurencije
 • Visoka fluktuacija
 • Negativan fokus na produktivnost

Kako izgraditi i voditi visoko učinkovite timove

 • Promicati razumijevanje
 • Osigurati adekvatna znanja
 • Omogućiti učinkovitu interakciju
 • Voditi učinkovite sastanke

Karakteristike visoko učinkovitih timova

 • Razumjeti cjelinu
 • Osigurati zajedničke ciljeve
 • Surađivati
 • Ostvarivati kvalitetne rezultate

Uloga voditelja visoko učinkovitih timova

 • Provođenje adekvatnih treninga
 • Pravovremena i konstruktivna povratna informacija
 • Na pogreške gledati kao prilike
 • Okolina za rješavanje problema

Vođenje visoko učinkovitih timova

 • Vizija /Strpljenje /Humanost /Humor
 • Hrabrost /Usklađenost /Tolerancija /Zahvalnost

Ideje za motiviranje visoko učinkovitih timova

 • Dopustite zaposlenima da budu idealisti
 • Bez negativnih kritika
 • Davanje pohvala

Zadržavanje visoko učinkovitih zaposlenika

 • Omogućite im prepoznavanje
 • Učinite posao zabavnim
 • Nagradite ih
 • Omogućite im mentorstvo

Razvoj timske učinkovitosti

 • Odgovornost
 • Postavljanje pitanja
 • Brzo prevladavanje razlika
 • Uvježbavanje jednoglasja

Vrijeme

petak, 03.03.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.