Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

GDPR - Provedba i primjena GDPR-a u praksi

Predavač

Tatjana Salopek

Svrha seminara

Svrha seminara je na praktičan i edukativan način upoznati polaznike seminara sa temeljnim institutima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu: GDPR), s naglaskom na primjenu u praksi.

Od stupanja na snagu GDPR-a, hrvatska Agencija za zaštitu osobnih podataka, regulatorna tijela u ostalim državama članicama Europske unije, te Europski odbor za zaštitu podataka stvorili su određenu praksu, te su donijeli brojna tumačenja odredbi GDPR-a, a koja pomažu u svakodnevnom izvršavanju obveza iz GDPR-a u poslovanju voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

Svrha ovog seminara je u najvećoj mogućoj mjeri ukazati svim zainteresiranim osobama, koja su područja obrade osobnih podataka problematična, odnosno koje su najčešće greške voditelja obrade i izvršitelja obrade prilikom obrade osobnih podataka, te što je sve potrebno poduzeti kako bi u cijelosti uskladili obradu osobnih podataka u svom poslovanju sa odredbama GDPR-a i time izbjegli poprilično visoke kazne kojima će biti potencijalno izloženi u slučaju neusklađenosti sa novom europskom regulativom u području zaštite osobnih podataka.

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen svim zainteresiranim osobama, a osobito onima koji obzirom na svoje zadaće moraju pratiti praktičnu primjenu GDPR-a kako bi osigurali adekvatno provođenje odredbi GDPR-a.

Način realizacije

PPT prezentacija praćena usmenim objašnjenjima uz praktične savjete i primjere.

Iz programa seminara

 • Temeljni pojmovi i načela
 • Propusti u osiguravanju načela povjerljivosti
 • Propusti u osiguravanju načela transparentnosti
 • Propusti u osiguravanju načela sigurnosti
 • Edukacija zaposlenika o GDPR-u i važnost edukacije zaposlenika
 • Propusti vezano uz nedovoljnu edukaciju zaposlenika
 • GPS – presuda njemačkog suda o pojmu nužnosti kod obrade temeljem legitimnog interesa
 • Upravna novčana kazna izvršitelju obrade zbog nepoduzimanja odgovarajućih tehničkih mjera sigurnosti obrade osobnih podataka
 • Rješenje regulatornog tijela vezano uz Zakon o medijima
 • Videonadzor kod nekretnina u suvlasništvu
 • Obveza obavještavanja regulatornog tijela u slučaju povrede osobnih podataka
 • Obveza obavještavanja ispitanika u slučaju povrede osobnih podataka
 • Upravna novčana kazna vezano uz zakašnjelu prijavu
 • Upravna novčana kazna za nepoštivanje pravila o privoli vezano uz aplikaciju za upoznavanje
 • Upravna novčana kazna zbog nepostojanja naljepnice o videonadzoru
 • Opomena vezano uz objavu osobnih podataka na web stranici
 • Upravna novčana kazna zbog nerazumljive izjave o privatnosti
 • Upravna novčana kazna zbog nezakonite upotrebe „tjelesnih” kamera u javnom prijevozu
 • Upravna novčana kazna zbog korištenja tehnologije prepoznavanja lica
 • Upravna novčana kazna zbog slanja marketinških poruka bivšim donatorima
 • Novi Zakon o elektroničkim komunikacijama i procjena platežne sposobnosti
 • Uporaba Google Analytics kolačića proglašena nezakonitom
 • Upravna novčana kazna zbog nedostavljanja kopije osobnih podataka na zahtjev ispitanika
 • Kazna zbog objave imena neprimljenih kandidata za radno mjesto
 • Amazon kažnjen s 35 milijuna eura zbog kolačića 
 • Komunalna tvrtka za odvoz otpada kažnjena zbog nezakonitog videonadzora i dijeljenja videosnimki na društvenim mrežama
 • Nove Standardne klauzule u slučaju prijenosa osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije
 • Pregled i osvrt na stavove, tumačenja, mišljenja i rješenja regulatornih tijela

Vrijeme

četvrtak, 8.9.2022. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. (165,90 EUR)