Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Financijski kontroling: Analiza poslovanja - uvođenje financijskog kontrolinga kroz 20 ključnih pokazatelja poslovanja

Predavač

Jasmina Očko

Svrha seminara

Radionica je nastala na temelju iskustava prikupljenih u praksi.

Upoznat ćete najvažnije alate koji se koriste u financijskom kontrolingu i objasniti njihovu svrhu i način na koji pomažu pri detektiranju pozitivnih i negativnih promjena, te omogućuju promjene u odlučivanju.

Naučit ćete prepoznati bitne značajke dobrog planiranja i upravljanja poslovnim i financijskim rezultatima poduzeća. Na kraju seminara dobit ćete kompletan pregled s 20 kontrolerskih pokazatelja za sigurno detektiranje pozitivnih i negativnih promjena u poslovanju.

Namjena

Seminar je namijenjen vlasnicima malih, srednjih i velikih poduzeća, kontrolerima, top i srednjim menadžerima, financijskim menadžerima, računovodstvenim menadžerima i svim ostalim zainteresiranim za financijski kontroling.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom ppt prezentacijom, diskusija, radionica – rješavanje zadataka u grupama, analiza prikazanih modela, prikazi iz kontrolerske prakse, prezentacija studije slučajeva (case studies).

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 15:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Računovodstveni račun dobiti i gubitka vs kontrolerski iskaz uspjeha
  • Kako ispravno tumačiti iskaz uspjeha po poslovnim jedinicama?
  • Analiza financijskog rezultata po metodi ukupnih troškova i troškova prodane robe
  • Zašto je RUC pitanje svih pitanja?
  • Profitabilnost: EBITDA, EBIT, ROS
  • Razumijevanje pojmova OPEX, CAPEX, doprinos pokriću
  • Razumijevanije i analiza glavnih dijelova bilance
  • Kontrolerski pogled na likvidnost, neto radni kapital, zaduženost, profitabilnost
  • 20 kontrolerskih pokazatelja za sigurno detektiranje pozitivnih i negativnih promjena
  • Zadaci i uloga kontrolera u očuvanju financijske kondicije poduzeća

Vrijeme

srijeda, 11.10.2017. od 9:00 do 15:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.