Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Financije za nefinancijaše

Svrha seminara

Max. broj polaznika: 30

Namjena seminara je pomoći svima koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utječu na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja društva. Svrha seminara je kreirati dovoljnu razinu razumijevanja financija kako bi se kvalitetno moglo procijeniti rezultate poslovanja trgovačkog društva, a što znači razumijevanje financijskih termina, procesa i načina na koji se poslovne aktivnosti društva reflektiraju na njegov financijski uspjeh i njegovu vrijednost.

Namjena

Top menadžerima, nefinancijskim menadžerima koji trebaju razumjeti osnove financijskih principa i izvještavanja, svima koji žele naučiti kako mjeriti rezultate poslovnih odluka, početnicima u financijama koji želi steći uvid u cjelinu financija i uočiti razlike između financija, kontrolinga i računovodstva, vlasnicima trgovačkim društava, poduzetnicima, maendžerima i ostalima koje zanima područje računovodstva, poreza i financija

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 - 16: 30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • uvod u računovodstvo i financije
 • financijsko i upravljačko računovodstvo
 • računovodstvena ili bilančna ravnoteža
 • poslovne promjene
 • sredstva – imovina, osnovna, obrtna
 • obaveze – kratkoročne, dugoročne
 • dvojno knjigovodstvo
 • princip vremenskog razgraničenja
 • amortizacija i metode obračuna amortizacije
 • trgovina i nabavna vrijednost prodane robe
 • upravljanje obrtnim kapitalom
 • operativni ciklus gotovine
 • financijski pokazatelji
 • analiza bilance
 • kako čitati i razumjeti bilancu stanja, račun dobiti i gubitka? što je izvještaj o novčanom tijeku?
 • metode vođenja zaliha (fifo, prosječne cijene)
 • tokovi gotovine i indirektna metoda određivanja neto priljeva gotovine
 • financijsko planiranje
 • pripremanje operativnog budžeta (business plana)
 • financiranje poslovanja
 • leasing
 • upravljanje potraživanjima, factoring,
 • što treba znati o oporezivanju PDV- om, porezu na dobit i porezu na dohodak?
 • koje porezne evidencije je potrebno obvezno voditi?
 • koji su porezni efekti troškova reprezentacije i troškova osobnih automobila?
 • koji su obvezni doprinosi koje poduzeće plaća?

Vrijeme

utorak, 12.11.2013. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.