Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Europski nalog za blokadu računa

Predavač

Jelena Čuveljak

Svrha seminara

Od 17.siječnja 2017. u Republici Hrvatskoj primjenjuje se Uredba o europskom nalogu za blokadu računa.

Da bi se osiguralo slobodno kretanje roba i osoba, Europska unija je uredila i pitanje pravosudne suradnje u građanskim stvarima s prekograničnim elementima koje između ostalog uključuju uzajamno priznavanje i izvršenje presuda među državama članicama, učinkovit pristup pravosuđu i uklanjanje prepreka za nesmetano odvijanje građanskih postupaka.

Europska komisija je 2006, pomoću „Zelene knjige o poboljšanju učinkovitosti izvršenja presuda u Europskoj uniji: zapljena bankovnih računa”, pokrenula postupak savjetovanja o potrebi za ujednačenim europskim postupkom blokade bankovnih računa i mogućim značajkama takvog postupka, a rezultat te inicijative je Uredba o europskom nalogu za blokadu računa koja se primjenjuje od 17. siječnja 2017. a cilj joj je da u prekograničnim slučajevima omogući učinkovitu i brzu blokadu sredstava na bankovnim računima dužnika.

Postupak utvrđen ovom Uredbom je dodatno i fakultativno sredstvo za vjerovnika koji može iskoristiti bilo koji drugi postupak za dobivanje istovrsne mjere u okviru nacionalnog prava. Naime, vjerovnik bi trebao moći dobiti zaštitnu mjeru u obliku europskog naloga za blokadu računa („nalog za blokadu” ili „nalog”) koji sprječava prijenos ili povlačenje sredstava koje drži njegov dužnik na bankovnom računu u nekoj državi članici ako postoji opasnost da, bez takve mjere, naknadno izvršenje njegove tražbine prema dužniku bude spriječeno ili znatno otežano. 

Namjena

Seminar je namijenjen: bankama, štedionicama, osiguravajućim društvima, kartičarima, odvjetnicima, gospodarstvenicima, pravnicima i svima koji rade u naplati potraživanja i koji imaju klijente u inozemstvu.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, pitanja i diskusija.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

Uredba o blokadi računa:

 • Područje primjene
 • Podnošenje prijedloga
 • Odlučivanje o prijedlogu
 • Izvršavanje prijedloga
 • Osiguranje
 • Odgovornost vjerovnika
 • Dobivanje informacija o računu
 • Kamate i troškovi
 • Paralelni zahtjevi
 • Oblik i sadržaj naloga za blokadu
 • Žalba na odbijanje prijedloga
 • Izvršenje naloga za blokadu
 • Izjava banke o blokadi
 • Oslobođenje viška blokiranih sredstava
 • Dostava dužniku
 • Iznosi izuzeti od blokade
 • Pravna sredstva dužnika protiv naloga za blokadu
 • Pravna sredstva trećih osoba

Vrijeme

petak, 27.1.2017. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.