Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

EU fondovi za web stranice, softvere, CRM, arhiviranje, e-commerce, upravljanje poslovnim procesima i druge informacijsko - komunikacijske tehnologije

Predavač

Ana-Marija Klarić, Marina Splivalo

Svrha seminara

Odobrenjem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 od strane Europske komisije u prosincu 2014.godine otvoren je put za korištenje 6,881 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Provedbom ovog programa pridonosi se cilju Ulaganje za rast i radna mjesta poticanjem ulaganja u infrastrukturne investicije, uključujući u područje informacijsko – komunikacijskih tehnologija (IKT tehnologije), kao i pružanjem potpore razvoju poduzetništva.

Trenutno je za kraj ove godine u najavi natječaj Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a - faza II, čiji je cilj doprinijeti rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja IKT tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti.

Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje u okviru najavljenog natječaja uključuju softversko unapređenje poslovanja malog i srednjeg poduzetništva uvođenjem IKT u poslovanje kroz: web stranice, BI software, CRM, arhiviranje, upravljanje poslovnim procesima i dokumentima, e-commerce i sl. Prihvatljivi prijavitelji projekata bit će mali i srednji poduzetnici.

Iako će biti govora općenito o projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije, naglasak seminara je na prijavi i provedbi IKT projekata koji uvelike pridonose poboljšanju poslovnih procesa malih i srednjih poduzetnika. Svrha seminara je upoznati sve zainteresirane s osnovnim zahtjevima koji uobičajeno moraju biti zadovoljeni prilikom prijave IKT projekata, kao i pravima i obvezama korisnika prilikom provedbe projekata. Poznavanje primjenjivih pravila prijave i provedbe projekata sufinanciranih iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije (ESI fondovi) nužan preduvjet uspješne provedbe svakog projekta, odnosno postizanja što većeg postotka troškova prihvatljivih za sufinanciranje.

Naglasak seminara je na diskusiji s polaznicima i primjerima iz prakse, a njegova svrha je naučiti kako uspješno prijaviti i provesti IKT projekt te izbjeći teškoće s kojima se u praksi susreću prijavitelji, odnosno korisnici projekta sufinanciranih iz ESI fondova.

Namjena

Seminar je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima koji su zainteresirani za poboljšanje svojeg poslovanja prijavom i provedbom IKT projekta, kao i svim koji žele nešto više saznati o prijavi i provedbi projekata sufinanciranih iz ESI fondova.

Način realizacije

PPT prezentacije i interaktivna radionica.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Projekti sufinancirani sredstvima EU

 • Što su bespovratna sredstva?
 • Tijek prijave i provedbe projekta
 • Aktualni natječaji i natječaji u najavi

Uobičajena pravila poziva za IKT projekte

 • Prihvatljivi partneri
 • Prihvatljivost projekta i projektnih aktivnosti
 • Postupak dodjele sredstava
 • Odluka o sufinanciranju
 • Značaj državnih potpora

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

 • Stranke i predmet ugovora
 • Osnovne obveze korisnika
 • Relevantni rokovi u provedbi projekta

Plaćanja

 • Prihvatljivost izdataka
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava
 • Postupak nadoknade sredstava

Nabava za potrebe projekta

 • Primjenjiva pravila
 • Plan nabave i određivanje predmeta nabave
 • Pravila nabave za privatne subjekte (Pravilnik NOJN)
 • Provjera ispravnosti provedenih nabava

Nepravilnosti

 • Što su nepravilnosti?
 • Vrste nepravilnosti
 • Pravila o financijskim korekcijama
 • Odluka o utvrđenoj nepravilnosti i njezine posljedice
 • Primjeri najčešćih nepravilnosti 

Vrijeme

petak, 1.12.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.