Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

EU fondovi za udruge

Svrha seminara

Objasniti što se zbiva i mijenja u sufinanciranju OCD-a nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Objasniti procese planiranja na nacionalnoj razini, do kuda su stigli, kako utjecati na njih. Dobiti informacije o mjestima objave javnih poziva, natječajnoj dokumentaciji i najčešćim progreškama pri pripremi. Partnerstva: nacionalna i EU razina.

Namjena

Za sve organizacije civilnog društva u Hrvatskoj bez obzira na sektor u kojem djeluju.

Način realizacije

Predavanje i otvorena diskusija; mogućnost postavljanja pitanja tijekom cijelog seminara; analiza natječajne dokumentacije. Vježbe.

Raspored seminara

od 10:00 do 15:00  (pauza pola sata)

Iz programa seminara

  • Europa 2020, sektorske javne politike
  • Fondovi Zajedničkog strateškog okvira (strukturni, kohezijski i poljoprivredni fondovi)
  • IPA do 2014.
  • Programi Europske unije
  • Objava poziva i priprema natječajne dokumentacije
  • Partnerstva
  • „Tips and tricks”

Vrijeme

utorak, 14.5.2013. od 10:00 do 15:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

690,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.