Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

EU fondovi za poduzetnike

Predavač

Viktorija Rončević

Svrha seminara

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju poduzetnicima - malim i srednjim poduzećima - otvorile su se mnogobrojne i raznolike mogućnosti korištenja izdašnih sredstava iz strukturnih fondova. No kako u šumi informacija pronaći i prepoznati one koje će vam pomoći da i sami razvijete poduzetnički projekt koji možete sufinancirati bespovratnim sredstvima iz EU fondova?

Na seminaru o EU fondovima za poduzetnike dobit ćete znanja potrebna za samostalno pronalaženje odgovarajućeg natječaja te pripremu i prijavu pravilno oblikovanog projektnog prijedloga.

Što ćete naučiti?

·         Što je Kohezijska politika EU?

·         Koji operativni programi postoje i gdje se nalaze prilike za poduzetnike?

·         Gdje pronaći informacije o natječajima i kako ih čitati?

·         Koje su osobine uspješnih projekata?

·         Kako izgleda natječajna dokumentacija i kako je pripremiti?

·         Kakva je procedura dodjele bespovratnih sredstava?

·         Koji su ključni elementi provedbe projekata sufinanciranih iz EU sredstava?

Uspješni projektni prijedlozi mogu biti samo oni koji su pripremljeni na pravilan način i usklađeni s mnogobrojnim i ponekad vrlo složenim uvjetima natječaja. Pritom je vrlo važno imati na umu ciljeve i politike Europske unije i stoga će kao temelj za druge teme biti obrađeni osnovni elementi Kohezijske politike i načini formuliranja pojedinih područja za ulaganje EU sredstava. Polaznici će dobiti jasan pregled mogućnosti za poduzetništvo kroz operativne programe koji predstavljaju okvir za korištenje strukturnih fondova.

Posebno će biti naznačeni i navedeni natječaji namijenjeni malim i srednjim poduzetnicima koji su najavljeni kao oni koji će biti objavljeni do kraja 2016. godine. Tako će polaznici dobiti dragocjene informacije koje će im omogućiti da pravodobno razmisle o mogućim projektnim idejama i spremni dočekaju natječaje uz pripremljene preduvjete za uspješan razvoj projektnih prijedloga. Polaznici će također dobiti praktične savjete i upozorenja o mogućim rizicima s kojima se mogu susresti prilikom prijave i kasnije moguće provedbe projekata sufinanciranih iz EU sredstava.

Premda su oblici i sadržaji projektnih prijedloga specifični ovisno o fondu, programu, a naposljetku i o natječaju na koji se projekti prijavljuju, oni uvijek moraju slijediti pravilnu i dosljednu intervencijsku logiku. Na seminaru će se posebna pozornost posvetiti adekvatnom definiranju projektnih ciljeva, očekivanih rezultata i primjerenih aktivnosti za njihovo postizanje.

Na praktičnom primjeru trenutačno otvorenog natječaja za poduzetništvo polaznici će se upoznati sa svim pojedinostima natječajne dokumentacije - od obrazaca i priloga do konkretnih zahtjeva vezanih uz izradu investicijske studije.

Polaznicima će znanje stečeno na seminaru omogućiti da se i sami ohrabre u pripremi i prijavi projekata kojima za svoje poduzeće mogu priskrbiti značajne iznose bespovratnih sredstava koji mogu dosezati i do nekoliko desetaka milijuna kuna.

Cilj je seminara polaznicima pružiti upute i smjernice za samostalno snalaženje u natječajima svih operativnih programa financiranih iz strukturnih fondova, kao i za prepoznavanje novih mogućnosti i prilika za unaprjeđenje vlastitog poslovanja kroz strukturne instrumente. 

Namjena

Seminar je namijenjen poduzetnicima i obrtnicima ali i svima drugima koji žele steći korisna i praktična znanja o EU fondovima.

Način realizacije

Seminar se sastoji od prezentacije i predavanja uz aktivnu interakciju s polaznicima, praktične analize natječajne dokumentacije i uputa za samostalnu prijavu projekata.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Uvod u Kohezijsku politiku i strukturne fondove

 • Ciljevi kohezijske politike
 • Instrumenti kohezijske politike
 • Strateški okvir i tematski ciljevi
 • Operativni programi
 • Područja ulaganja u OP „Konkurentnost i kohezija“ i OP „Učinkoviti ljudski potencijali“ - mogućnosti za poduzetnike
 • Programi teritorijalne suradnje - mogućnosti za poduzetnike
 • Pregled najavljenih natječaja za poduzetništvo

Natječaji i projekti

 • Upravljanje projektnim ciklusom
 • Natječajni postupak
 • Priprema projektnog prijedloga - intervencijska logika
 • Osobine uspješnih projekata
 • Postupak dodjele bespovratnih sredstava
 • Značajke provedbe projekata

Natječajna dokumentacija

 • Upute za prijavitelje - kako ih čitati
 • Prijavni obrasci
 • Dodatna dokumentacija
 • Elementi poslovnog plana i investicijske studije

Vrijeme

petak, 15.7.2016. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.