Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

EU fondovi u kulturi

Svrha seminara

Sudionici će saznati iz kojih sve programa i fondova mogu povlačiti novce za projekte u kulturi.

Namjena

Seminar je namijenjen privatnim malim i srednjim poduzećima s područja cijele Hrvatske iz sektora kulture, ustanovama, zavodima, udrugama iz područja kulture (kazališta, urbana kulura, galerije, muzeji, zavodi za zaštitu spomenika, udruge koje se bave kulturom, izdavačke kuće, plesne grupe, baletne i plesne škole, muzičke škole...)

Način realizacije

Mini predavanja, pitanja i odgovori, vježbe

Raspored seminara

kava dobrodošlice
I dio od 09:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min.)
od 13:00 do 14:00 ručak
II dio od 14:00 - 16: 30 (pauza za kavu 15 min.) 

Iz programa seminara

  • Zašto EU financira projekte iz područja kulture?
  • Što su to kulturne politike i zašto su važne?
  • Programi za kulturu dostupni Hrvatskoj do 1. 7. 2013.
  • Program Kultura 2007 – 2013
  • Prekogranične suradnje
  • Multikorisnička IPA
  • MEDIA 2007
     

Vrijeme

utorak, 7.2.2012. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hypo centar, Slavonska aveija 6, Zagreb

Kotizacija

1100,00 HRK
U cijenu je uračunat ručak, napici, pisani materijali, uvjerenje i parking. U cijenu nije uračunat PDV.