Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

EU fond: CIP - Eco innovation

Svrha seminara

Utvrditi ima li prijava na natječaj smisla i s kakvim projektom se treba prijaviti, shvatiti koncept i glavne uvjete natječaja, informirati se o razini zahtjevnosti pripreme natječajne dokumentacije ( što je nužno, kada se ne javljati na natječaj, kako ispuniti sve uvjete).

Namjena

Tvrtke (male, srednje, velike), razvojne, znanstvene institucije i svi ostali koji su razvili ili razvijaju inovativne eko koncepte proizvodnje.

Način realizacije

Prezentacije, praktični primjeri, interaktivna komunikacija sa sudionicima seminara.

Raspored seminara

I.dio: 9:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min)

od 13:00 do 14:00 ručak

II.dio: 14:00 – 16:30 (pauza za kavu 15 min)

 

Iz programa seminara

  • Tko je, kako i zašto objavio natječaj za bespovratna sredstva?
  • Zašto se prijaviti na natječaj?
  • Ispunjavate li kriterije za prijavu na natječaj?
  • Što se može (su)financirati?
  • Treba li uložiti mnogo truda ni za što?
  • Kako izgleda natječaj, a kako obrasci koje treba popuniti?
  • Kako planirati projekt?
  • Proračun projekta - što i kamo smjestiti?
  • Važne "male" stvari pri prijavi

Vrijeme

utorak, 12.6.2012. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu je uračunat ručak, napici, pisani materijali, uvjerenje. U cijenu nije uračunat PDV.