Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Dokazivanje u parničnom postupku

Predavač

Jelena Čuveljak

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen kako bi se što kvalitetnije provodio praktičan rad.

U parničnom postupku sudovi vode dokazni postupak u kojem utvrđuju postojanje odlučnih činjenica o kojima zavisi primjena prava, odnosno odluka je li osnovan tužbeni zahtjev odnosno da li je osnovan prigovor ili protivne strane u postupku. U parničnom postupku sudovi odlučuju ovisno o činjenicama koje su stranke istaknule te koje su dokaze predložile kako bi se utvrdile predmetne činjenice odnosno osporili navodi protivne strane.

Dokazivanje je najvažniji dio parničnog postupka, stoga kod dokazivanja treba imati na umu osnovne pojmove i pravila dokazivanja, točno identificirati sporne činjenice, pravila o teretu dokaza i o pravovremenom predlaganju dokaza.

No, o dokazivanju se mora voditi računa i prije samog sudskog postupka, stoga treba znati kako nakon određenog događaja osigurati dokaze o tom događaju (npr. povreda ugovorne obveze, neuredno izvršavanje ugovora, nastala izvanugovorna šteta), kako bi se kasnije u tijeku sudskog postupka mogle utvrditi odlučne činjenice. Naime, u sudskom se postupku više ne utvrđuje materijalna istina, već formalna tj. sudska istina, stoga ako sud ne uspije na temelju provedenog dokaznog postupka utvrditi odlučne činjenice, onda će odlučiti primjenom pravila o teretu dokaza što znači da će odbiti zahtjev one strane koja nije uspjela dokazati odlučne činjenice. 

Namjena

Seminar je namijenjen prije svega pravnicima ali i drugim osobama koje sudjeluju u gospodarskoj djelatnosti kao i svima odgovornim osobama u trgovačkim društvima jer je upravo pitanje prikupljanja i osiguranja dokaza presudno za uspjeh u određenom parničnom postupku. Dakle, nije dovoljno biti u pravu već treba to i dokazati.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, pitanja i diskusija.

Raspored seminara

od 9:30 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

Činjenice

 • Koje se dokazuju?
 • Koje ne treba dokazivati?
 • Zakonske presumpcije
 • Teret dokazivanja
 • Osporavanje navoda protivne strane
 • Do kada se mogu iznositi nove činjenice?

Dokazi

 • Predlaganje dokaza
 • Osiguranje dokaza
 • Svjedoci
 • Isprave
 • Vještačenja
 • Izvođenje dokaza

Vrijeme

četvrtak, 3.11.2016. od 9:30 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

790,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.