Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Business intelligence

Svrha seminara

 • shvatiti suvremeni menadžerski koncept i poslovnu praksu u kojima su poslovne informacije moć, kapital, poslovno znanje i najvažniji resurs na kojem se temelji poslovno odlučivanje, resurs bez kojeg je odlučivanje u suvremenom poslovnom okruženju nemoguće
 • osposobljavanje za prikupljanje, interpretaciju, analizu i uporabu poslovnih informacija u interesu ostvarenja poslovnog uspjeha kompanije
 • razvijanje sposobnosti organiziranja i upravljanja procesom poslovnih informacija (business intelligence)
 • shvatiti važnost sigurnosti vlastitih poslovnih informacija kao preduvjeta ostvarenja poslovnog uspjeha kompanije
 • osposobljavanje za organiziranje i upravljanje procesom ostvarenja sigurnosti vlastitih poslovnih informacija (business counterintelligence proces).
 • jeste li znali da je u gospodarstvima diljem svijeta business intelligence  institucionalizirana zasebna poslovna funkcija u visokom postotku: u državama Europske unije u rasponu od 73-96%, a na svjetskoj razini 87%; prema istraživanjima iz 2012. godine tek 19% tvrtki u Hrvatskoj ima zasebne business intelligence organizacijske odjele: je li to dostatno za uspješno poslovanje na složenom tržištu EU.

Namjena

Članovima Upravnih odbora, članovima Nadzornih odbora, izvršnim menadžerima, konzultantima, djelatnicima u planiranju, upravljanju poslovnim učinkom, dobavljačkim poslovima, prodaji, postprodajnim poslovima, marketingu, upravljanju ljudskim resursima, financijskim poslovima, djelatnicima u državnoj i lokalnoj upravi

Način realizacije

Predavanje i diskusija, analiza uporabe i korisnosti funkcije menadžmenta poslovnim informacijama (business intelligence) u najboljim domaćim i svjetskim kompanijama, analiza funkcije sigurnosti poslovnih informacija u najboljim domaćim i svjetskim kompanijama, prezentacije case studies (studije slučajeva, interaktivna ppt prezentacija

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min.)
od 13:00 do 14:00 ručak
II dio od 14:00 - 16: 30 (pauza za kavu 15 min.) 

Iz programa seminara

 • poslovne informacije (business intelligence) kao moć, znanje, kapital i najvažniji strateški menadžerski resurs
 • zašto u svijetu preko 90% kompanija ima izgrađen sustav menadžmenta poslovnim informacija (business intelligence) kao zasebne poslovne funkcije (u Hrvatskoj 19%) 
 • hiperkonkurentsko i globalizirano svjetsko gospodarstvo: rat za poslovne informacije i rat poslovnim informacijama 
 • poslovne informacije omogućuju uočavanje i realizaciju poslovnih prilika prije konkurenata
 • poslovne informacije omogućuju pravodobno uočavanje opasnosti koje tvrtkama prijete iz poslovnog okruženja; posljedice neuočavanja opasnosti (Swissair, Enron Corporation,Alitalia, Hewlett-Packard, Wal-Mart, Whole Foods, Nestle,Fiat, itd.)
 • poslovne informacije kao uvjet donošenja kvalitetnih poslovnih odluka u suvremenom poslovnom okruženju
 • izgradnja business intelligencea u kompanijama
 • benchmarkingi izvrsnost business intelligence sustava u kompanijama
 • poslovne informacije su dodana vrijednost kompanije i kunkurentska prednost
 • primjena poslovnih informacija u poslovnim analizama (SWOT, PEST, Gap analiza, Analiza scenarija, Anliza ranog upozorenja, Analiza vremenskog sljeda itd.)
 • primjena poslovnih informacija u poslovnom planiranju, upravljanju poslovnim učinkom, prodaji, postprodajnim aktivnostima, marketingu, upravljanju ljudskim resursima 
 • primjena poslovnih informacija u strateškom izlasku na nova tržišta, due diligenceu, akvizicijama itd.
 • važnost ostvarenja sigurnosti vlastitih poslovnih informacija
 • štete uslijed gubitaka poslovnih informacija: jačanje i prednost konkurencije, gubitak udjela na tržištu, gubitak klijenata itd.
 • štete u gospodarstvu usljed gubitaka poslovnih informacija procjenjene na 500 mlrd dolara godišnje na svjetskoj razini
 • izgradnja sustava sigurnosti poslovnih informacija (business counterintelligence) u kompanijama
 • case studies(studije slučajeva) iz svjetske gospodarske prakse: business intelligence i sigurnost poslovnih informacija (Air France, Lactalis, Oracle, Acer, Unilever, Procter and Gamble, MasterCard International, Visa, Nokia, American Airlines, Toyota,British Airways Motorola, Belgacom, Coca Cola, Pepsi-Cola, IBM, SAP,  Microsoft, Swissair, Enron Corporation,Alitalia, Hewlett-Packard, Wal-Mart, Whole Foods, Nestle, Fiat,itd.) 

Vrijeme

srijeda, 19.9.2012. od 9,00 do 16,30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu je uključen ručak, napici, pisani materijali i uvjerenje. U cijenu nije uključen PDV.