Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Aktualnosti radnog prava - prestanak ugovora o radu

Svrha seminara

Upoznavanje sa zakonodavnim okvirom radnog prava u RH, posebno pravnih pravila u vezi prestanka radnog odnosa; upoznavanje s pravima i obvezama poslodavca i radnika kod prestanka ugovora o radu; usavršavanje tehnike sastavljanja različitih oblika odluka o otkazu ugovora o radu; informiranje o recentnoj sudskoj praksa hrvatskih sudova u području radnog prava; informiranje o praksi europskog suda u radnim sporovima; rješavanje problema iz prakse samih polaznika

Namjena

Vlasnicima i direktorima trgovačkih društava, rukovoditeljima pravnih i kadrovskih službi, pravnicima i drugim djelatnicima koji obavljaju kadrovske poslove u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama, obrtnicima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, knjigovodstvenim servisima

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz sudske prakse i prakse državnih tijela, radionica – modeli otkaza u praksi , analiza pojedinog modela, pitanja i diskusija, polaznicima se izdaju materijali s oglednim primjerima

Raspored seminara

Kava dobrodošlice

I.dio: 9:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min)

Od 13:00 do 14:00 ručak

II.dio: 14:00 – 16:30 (pauza za kavu 15 min)

 

Iz programa seminara

 • način prestanka ugovora o radu
 • sporazum o prestanku ugovora o radu
 • redoviti otkaz ugovora o radu (poslovno uvjetovani otkaz, osobno uvjetovani otkaz, otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika)
 • pravo radnika na otpremninu
 • izvanredni otkaz
 • neopravdani razlozi za otkaz i zabrana otkaza
 • otkaz ugovora o radu na određeno vrijeme
 • otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora
 • oblik, obrazloženje i dostava otkaza, otkazni rok
 • vraćanje radnika na posao u slučaju nezakonitog otkaza
 • sudski raskid ugovora o radu
 • program zbrinjavanja viška radnika
 • ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa
 • prestanak državne službe

Vrijeme

četvrtak, 16.2.2012. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hypo centar, Slavonska avenija 6, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu je uračunat ručak, napici, pisani materijali, uvjerenje i parking. U cijenu nije uračunat PDV.