Mapa znanja

Otvoreni seminari

3.2.2022. Marketing na društvenim mrežama
Predavač: Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.2.2022. Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja
Predavač: Jelena Čuveljak, sutkinja na Trgovačkom sudu
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

4.2.2022. GDPR - Legitimni interes ili privola
Predavač: Tatjana Salopek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

9.2.2022. Komunikacija s teškim i zahtjevnim klijentima
Predavač: Snježana Kupres
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.2.2022. Novo izdanje (2017) FIDIC modela ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović, dr.sc.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.2.2022. Nova uredba o uredskom poslovanju
Predavač: Goran Vojković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.2.2022. Business Model Canvas
Predavač: Dino Oreški
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.2.2022. Jednostavna i javna nabava za početnike - za ponuditelje i naručitelje
Predavač: Jasmina Čulo, Vedran Koporčić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

18.2.2022. Pripreme za završni račun 2021. godine i porezne aktualnosti
Predavač: Tomislav Zaleznik, Ana Luburić, Paula Marić, Marko Karačić, Andrea Poštolka
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

22.2.2022. NLP tehnike u prodaji
Predavač: Snježana Kupres
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

24.2.2022. User experience i optimizacija konverzija - kako planirati, izraditi i održavati web stranicu koja prodaje?
Predavač: Marko Pačar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

24.2.2022. Specijalist za obračun plaća i kadrovsku administraciju (24. i 25.2.2022.)
Predavač: stručnjaci iz Mazars Hrvatska
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.3.2022. Voditelj ureda s naglaskom na računovodstvenu administraciju
Predavač: stručnjaci Mape znanja
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

3.3.2022. Content marketing - Marketing kroz sadržaj
Predavač: Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.3.2022. Customer retention - kako zadržati postojeće kupce
Predavač: Dino Oreški
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.3.2022. Financijsko praćenje EU projekata
Predavač: Dino Prskalo
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

11.3.2022. Google Analytics
Predavač: Robert Petković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.3.2022. Planiranje i nadgledanje projekata
Predavač: Nenad Trajkovski
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.3.2022. GDPR - Provedba i primjena GDPR-a u praksi
Predavač: Tatjana Salopek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

23.3.2022. B2B - Vođenje ključnih kupaca
Predavač: Snježana Kupres
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

23.3.2022. Google Ads
Predavač: Miroslav Varga
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

24.3.2022. Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Predavač: Marcela Kir
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

31.3.2022. Zaštita potrošača - uskladite svoje poslovanje
Predavač: Jasna Škiljan
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

31.3.2022. Kako napisati demanti ili reagiranje - Zakon o medijima u praksi
Predavač: Zoran Pucarić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

7.4.2022. Video marketing
Predavač: Mirko Czukor i Dino Oreški
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

7.4.2022. ISO standard: Upravljanje kvalitetom u praksi
Predavač: Tomislava Sabo Pavunić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.4.2022. Međuljudski odnosi u organizaciji
Predavač: Snježana Kupres
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.4.2022. Upravljanje informacijskom sigurnošću prema normi HRN ISO/IEC 27001
Predavač: Tomislava Sabo Pavunić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.4.2022. Google Ads napredni
Predavač: Miroslav Varga
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.4.2022. Scrum - kako uvesti Scrum u razvoj projekata
Predavač: Nenad Trajkovski
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

6.5.2022. Google Analytics napredni
Predavač: Robert Petković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

19.5.2022. Agilne metodologije - kako transformirati poduzeće sa standardnog na agilni razvoj
Predavač: Nenad Trajkovski
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb