Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Zaštita osobnih podataka i GDPR

Predavač

Tatjana Salopek

Svrha seminara

Poduzetnici su često u svakodnevnom poslovanju nedovoljno svjesni činjenice u kojoj mjeri i na koji način obrađuju osobne podatke fizičkih osoba s kojima dolaze u doticaj prilikom obavljanja svoje redovne poslovne djelatnosti.

Trenutno zakonsko rješenje, uređeno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, poprilično je blagotvorno prema situacijama različitih oblika nezakonite obrade osobnih podataka zato što su previđene sankcije u rasponu od samo 20.000,00 kn do 40.000,00 kn.

Pregledavanjem postojeće sudske prakse i prakse nadležnog tijela, a to je u Republici Hrvatskoj Agencija za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem u Zagrebu, ne može se doći do zaključka da je posvećena dovoljno velika pažnja području zaštite osobnih podataka, a što će se itekako promijeniti dana 25.05.2018.g, dakle stupanjem na snagu Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Sukladno odredbama GDPR-a kazne za pojedine oblike nezakonite obrade mogu iznositi i do 4 % ukupnog godišnjeg prometa na svjetskoj razini za prethodnu financijsku godinu, pa je dakle već iz samog ranga kazni jasno da je Europska unija odlučila donošenjem GDPR-a posvetiti punu veću pažnju području zaštite osobnih podataka, a potpuno je jasno da će ovako velike kazne motivirati i poduzetnike, ako ne iz bilo kojeg drugog razloga, a onda svakako iz racionalne odluke da učine sve kako bi izbjegli ovako potencijalno velike kazne, da usklade svoje poslovanje sa odredbama GDPR-a prije stupanja na snagu.

Svrha ovog seminara je u najvećoj mogućoj mjeri ukazati poduzetnicima, koje je korake sve potrebno poduzeti kako bi u cijelosti uskladili na vrijeme svoje poslovanje s odredbama GDPR-a i time izbjegli poprilično visoke kazne kojima će biti potencijalno izloženi u slučaju neusklađenosti s novom europskom regulativom u području zaštite osobnih podataka.

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen svim poduzetnicima.

Način realizacije

PPT prezentacija praćena usmenim objašnjenjima uz praktične savjete i primjere.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

Što nam donosi GDPR?

 • Značaj, stupanje na snagu, odnos prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka s obzirom na neusklađenost tih svih propisa u pojedinim dijelovima;
 • Objašnjenje najvažnijih pojmova GDPR-a  (obrada osobnih podataka, osobni podatak, ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade, sustav pohrane, službenik za zaštitu osobnih podataka, evidencija o obradi osobnih podataka naspram zbirki osobnih podataka i dr.);
 • Osnove za zakonitu obradu po GDPR-u uz objašnjenje kako postupati u kojem slučaju ovisno o tome što je osnova obrade (zakon, ugovor, privola, nužnost radi zaštite ključnih interesa ispitanika, javni interes, legitimni interes);
 • Objašnjenje pojma svrha obrade uz praktične primjere;
 • Dostava podataka trećim osobama, vrijeme korištenja podataka, iznošenje podataka iz RH;
 • Pravo na pristup, izmjenu, brisanje, prigovor, pritužbu, naknadu štete;
 • Općeniti pregled uz objašnjenje svih najvažnijih dijelova GDPR-a kako bi se poduzetnik mogao u svojoj specijalnoj djelatnosti s razumijevanjem prilagoditi i uskladiti;
 • Objašnjenje koje akte i na koji način i s kojom svrhom izraditi u svrhu usklađenja u općem dijelu poslovanja.

Potrebne radnje usklađenja u općem dijelu poslovanja

 • Provedba analize načina prikupljanja, obrade, dostave i vremena i načina čuvanja osobnih podataka kako bi se mogao izraditi jedinstveni dokument (pravilnik) u kojem se opisuje sustav pohrane, način obrade, krug osoba kojima je povjerena obrada pojedinih podataka i svi drugi važni podaci navedeni u svakoj pojedinoj evidenciji o obradi;
 • Zaposlenici i kandidati za posao
 • Izvršitelji obrade
 • Potreba pregleda postojećih ugovora uz unošenje potrebnih dodatnih klauzula u skladu s GDPR-om;
 • Definirati potrebne radnje i načine postupanja u odnosu na pitanje dostave podataka trećim osobama, primateljima i dr.;
 • Videonadzor

Predavač

Tatjana Salopek kao odvjetnica i suvlasnica odvjetničkog društva SALOPEK & SALOPEK j.t.d, Zagreb, Martićeva 67/3 od početka svojeg pravnog puta radi u odvjetništvu gdje se uglavnom bavi područjem građanskog, trgovačkog i radnog prava, uz posebni naglasak na područje zaštite osobnih podataka, te pravne regulative i usklađenje web trgovine.

Teorijsko poznavanje svih propisa vezano na usklađenje s GDPR regulativom, kao i praktična i svakodnevna primjena svih tih propisa prilikom usklađivanja raznih subjekata iz područja trgovine i marketinga s GDPR regulativom, čini ju mjerodavnim i korisnim predavačem u ovoj materiji.

Vrijeme

četvrtak, 15.2.2018. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Zaštita osobnih podataka i GDPR
Vrijeme četvrtak, 15.2.2018. od 9:00 do 14:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
Fax
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba