Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Upravljanje troškovima

Predavač

Mladen Meter

Svrha seminara

U današnjim uvjetima poslovanja, koji su obilježeni sve prisutnijim recesijskim pritiscima, ali i pritiscima konkurencije, nužno je još veću pažnju posvetiti analizi postojećeg načina poslovanja i iznalaženju učinkovitih mogućnosti za očuvanje ili povećanje postojeće vrijednosti poslovanja. Bez obzira želite li poboljšati postojeće poslovanje, odnosno u potpunosti preusmjeriti svoje poslovanje, ili ste pak u procesu otpočinjanja novog poslovnog pothvata, morate se zapitati kako ćete upravljati troškovima u praksi. Naime, bez troškova se neće moći odvijati poslovni ciklus, a između ostalog, način upravljanja troškova može bitno odrediti u kojoj će mjeri Vaše poslovanje biti uspješno.

Nakon seminara polaznici će znati objasniti pojam troškova i proces upravljanja troškovima. Kroz praktičnu vježbu usvojit će izvještajni okvir za troškove. Na praktičnom primjeru klasificirat će i alocirati troškove te će naučiti upravljati troškovima koristeći metodu razdvajanja fiksnih i varijabilnih troškova. Nakon odrađene praktične vježbe polaznici će znati razlikovati apsorpcijski i marginalni pristup analizi troškova te će znati primijeniti model kontribucijske marže i model točke pokrića u svom poslovanju.

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen vlasnicima i menadžmentu poduzeća te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

Način realizacije

Polaznici će navedene sadržaje i vještine upravljanja troškovima usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Iz programa seminara

Značaj troškova u poslovanju

 • Pojmovno određenje troškova
 • Proces upravljanja troškovima
 • Višedimenzionalni koncept upravljanja troškovima
 • PRAKTIČNA VJEŽBA: Definiranje izvještajnog okvira za troškove

Upravljanje troškovima u praksi

 • Klasifikacija troškova
 • Alokacija troškova
 • Modeli upravljanja troškovima
 • PRAKTIČNA VJEŽBA: Metode razdvajanja fiksnih i varijabilnih troškova

Analiza kontribucijske marže

 • Apsorpcijski pristup analizi troškova
 • Marginalni pristup analizi troškova
 • Kontribucijska marža
 • PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjena modela kontribucijske marže

Analiza točke pokrića

 • Opseg poslovnih aktivnosti vs. ukupni troškovi
 • Opseg poslovnih aktivnosti vs. prihod i dobici
 • Prodajne cijene vs. prihodi i dobici
 • PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjena modela točke pokrića

Predavač

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, te je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein, koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja: poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Vrijeme

četvrtak, 20.12.2018. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Upravljanje troškovima
Vrijeme četvrtak, 20.12.2018. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.