Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Rast broja zaposlenika - zakonske obveze za poslodavce

Predavač

Ivan Vidas, Anja Juršetić

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen.

Svaki poslodavac koji zaposli dvadesetog radnika dužan je ispuniti posebne obveze koje propisuju Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu te Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Obzirom radni odnos može biti zasnovan temeljem ugovora o radu na određeno i neodređeno vrijeme, svaki radnik koji bi s poslodavcem sklopio ugovor o radu (neovisno o trajanju radnog odnosa) doprinosi povećanju poduzeća poslodavca te je stoga preporučljivo poslodavcu koji planira zaposliti veći broj radnika odmah razmišljati o tome koje ga posebne zakonske obveze terete ako prijeđe broj od 20 zaposlenih radnika.

Ispunjenjem posebnih zakonskih obveza koje terete „veće“ poslodavce, a koje obveze ćemo detaljno obraditi na seminaru, poslodavac istovremeno štiti zakonitost svojih odluka, brine o gospodarskim i socijalnim pravima i interesima svojih zaposlenika te se oslobađa odgovornosti za eventualne prekršaje koje Zakon o radu i drugi propisi predviđaju za kršenje posebnih zakonskih pravila.

Na seminaru će polaznicima kroz teoriju i praktične primjere biti objašnjene relevantne odredbe Zakona o radu koje se primjenjuju na poslodavce koji zaposle više od 20 radnika i to postupak donošenja pravilnika o radu kao i sadržaj pravilnika o radu, postupak imenovanja osobe koja mora uživati povjerenje radnika i koja je osim poslodavca ovlaštena nadzirati prikupljaju li se, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama osobni podaci radnika u skladu sa zakonom, zatim postupak imenovanja osobe koja je osim poslodavca ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika, obveze poslodavca pri davanju poslovno uvjetovanog otkaza radniku (ako zapošljava više od 20 radnika), zatim što je radničko vijeće, uloga radničkog vijeća, postupak osnivanja radničkog vijeća.

Nadalje, iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom polaznike seminara će se upoznati s obvezom ispunjenja kvote o zapošljavanju osoba s invaliditetom te činjenicom kolika je kvota obveznog zapošljavanja osobe s invaliditetom, dok će im se iz relevantnih odredaba Zakona o zaštiti na radu koje se primjenjuju na “veće” poslodavce objasniti obveze poslodavca u vezi s pružanjem prve pomoći, postupak odabira povjerenika za zaštitu na radu kao i ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu.

Namjena

Voditelji Odjela ljudskih potencijala, HR menadžeri, specijalisti za obračun dohotka, voditelji računovodstva, pravnici, djelatnici u poslovnoj administraciji, tajnice, financijske službe, pravne službe, knjigovodstveni servisi i svi djelatnici na obračunu plaća i drugim stalnim novčanim primanjima kojima su potrebni praktični primjeri i odgovori iz područja radno-pravnih odnosa koji se odnose na „veće“ poslodavce koji zapošljavaju više od 20 radnika.

Način realizacije

Interaktivan pristup, primjeri iz prakse, konkretni izračuni, primjeri svih dokumenata i obrazaca koji se obrađuju na nastavi, pitanja i odgovori, case study i igre uloga, moderan pristup predavanju.

Iz programa seminara

  • Posebne obveze iz Zakona o radu za „veće“ poslodavce: donošenje pravilnika o radu - postupak donošenja pravilnika o radu, obvezni i neobavezni sadržaj pravilnika o radu, upućivanje na pravilnik o radu za uređivanje pojedinih odredaba ugovora o radu, analiziranje primjera pravilnika o radu iz prakse velikih poslodavaca, objavljivanje pravilnika o radu, stupanje pravilnika o radu na snagu
  • Posebne obveze iz Zakona o radu za „veće“ poslodavce: zaštita dostojanstva radnika i osobnih podataka radnika imenovanjem posebnih povjerenika/ovlaštenika - imenovanje osobe koja prikuplja i nadzire osobne podatke radnika, osobni podaci radnika koji se prikupljaju s osvrtom na bitne elemente primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), imenovanje povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika, obveze poslodavca prilikom otkazivanja radniku poslovno uvjetovanim otkazom, primjeri iz prakse – valjanost poslovno uvjetovanog otkaza
  • Posebne obveze iz Zakona o radu za „veće“ poslodavce“: obveze poslodavca kod otkazivanja radniku poslovno uvjetovanim otkazom - što je poslovno uvjetovani otkaz, dopuštenost poslovno uvjetovanog otkaza, zabrana zapošljavanja radnika na istim poslovima idućih 6 mjeseci, analiza gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga prema primjerima iz prakse, obrazloženje poslovno uvjetovanog otkaza, obveza poslodavca voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika (socijalni kriteriji), pravo na isplatu novčane naknade za nezaposlene radnicima kojima je radni odnos prestao poslovno uvjetovanim otkazom
  • Posebne obveze iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Zakona o zaštiti na radu za „veće“ poslodavce“ - obveza ispunjenja kvote o zapošljavanju osoba s invaliditetom, način izračuna propisane kvote zapošljavanja invalida, naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, obveza iskazivanja novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom na obrascu JOPPD, obveze poslodavca u vezi s pružanjem prve pomoći, postupak odabira povjerenika za zaštitu na radu, ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu

Predavač

Ivan Vidas, struč. spec. oec. – radno iskustvo krenuo stjecati kao specijalist za obračun plaća i drugog dohotka  u velikim poslovnim sustavima da bi danas karijeru gradio u svijetu financija u međunarodnom okruženju. Kao menadžer kompanije koja se bavi računovodstvom, obračunom plaća i HR -om svakodnevno se bavi pitanjima privlačenja novih zaposlenika, kreiranja financijskih paketa, provođenja intervjua, razvoja djelatnika te sveopćom HR – politikom. Autor je brojnih članaka iz područja financija, HR-a i radnog prava koji su objavljeni u vodećim časopisima koji pokrivaju ta područja. Aktivan je mentor pripravnicima i osobama bez radnog iskustva koje zanima svijet financija i radnog prava. Od strane njemačke certifikacijske kuće dodijeljen mu je certifikat stručnjaka za radno pravo.

Anja Juršetić, mag. iur. - odvjetnica u Zagrebu s višegodišnjim iskustvom u području radno-pravnih odnosa i trgovačkog prava, koja svoje pravno znanje iz područja radnog prava prakticira u zastupanju klijenata u sudskim sporovima te kroz njihovo savjetovanje o raznim pitanjima iz područja radnog prava. Razvija akademski rad pišući i objavljujući stručne članke iz područja radnog prava u renomiranim časopisima. Svoje polje interesa usmjerava i na međunarodne klijente - strane radnike, koji poslovnu priliku traže u Republici Hrvatskoj te potrebuju uređenjem statusa kroz dozvole boravka i rada kao i strane poduzetnike koji priliku za ulaganje vide u Republici Hrvatskoj osnivajući tuzemna trgovačka društva ili podružnice stranih društava, pri čemu im pruža potpunu pravnu podršku u etabliranju poslovanja u Hrvatskoj.

Vrijeme

srijeda, 25.3.2020. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Rast broja zaposlenika - zakonske obveze za poslodavce
Vrijeme srijeda, 25.3.2020. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.