Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Javna nabava: Korigirane vrijednosti EU pragova, Registar ugovora, Središnja i zajednička nabava, e-Certis, e-Žalba

Predavač

Loreta Zdrilić

Svrha seminara

Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Tvrtka Mapa znanja d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva gospodarstva za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2019-0464.

Nakon potpisivanja ugovora/OS Naručitelj ustrojava registar istih te u njega upisuje određene predmete nabave. Na seminaru će se obraditi ustrojavanje, ažuriranje i objava registra ugovora, kako postupaka javne nabave tako i postupaka jednostavne nabave.

Temeljem čl. 71. st. 1. Zakona o javnoj nabavi javna tijela koja vode sudski registar, obrtni registar, kaznenu evidenciju i poreznu evidenciju omogućila su pristup elektroničkim sredstvima komunikacije odgovarajućim podacima iz evidencije ili registra za potrebe EOJN RH. Što u slučaju zajednice ponuditelja, oslanjanja na tuđe resurse, podugovaranja? Na koji način naručitelj treba tražiti te na koji način ponuditelj treba dokazati da ne postoje osnove za isključenje kada su u pitanju stranci ili treće zemlje ili čak strane podružnice?

Gdje pronaći i kako raditi s e-Certisom, na kojim jezicima je dostupna funkcija pretraživanja te koji je cilj e-Certisa također su dio teme koje će se obraditi na seminaru zajedno s elektronskim prikazom rada u sustavu.

Kako poslati e-žalbu kroz Elektronički oglasnik javne nabave od strane žalitelja te koja je obveza naručitelja u slučaju dobivene e-žalbe također je dio teme koje će se obraditi na seminaru zajedno s elektronskim prikazom rada u sustavu.

Određene točke iz programa seminara bit će popraćene primjenom u praksi i primjerima iz prakse DKOM-a.

Namjena

Seminar je namijenjen stručnjacima javne nabave, osobama koje sudjeluju u procesu javne nabave, predstavnicima javnih naručitelja i sektorskih naručitelja (zaposleni u državnim tijelima - ministarstvima, državnim uredima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, državnim poduzećima i sl.) Ovaj Program usavršavanja relevantan je i za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom i primjeri iz prakse.

Iz programa seminara

I. Korigirane vrijednosti Europskih pragova

 • Delegirana Uredba o izmjeni Direktive 2014/25/EU i nove vrijednosti pragova

II. Registar Ugovora javne i jednostavne nabave

 • Ažuriranje i usklađivanje s Planom nabave
 • Ustrojavanje, ažuriranje i objave registra ugovora
 • Izrada i dopunjavanje Registra ugovora na EOJN RH
  • Ogledni primjeri registra ugovora i ažuriranja na EOJN
  • Registar ugovora za jednostavnu nabavu

III. Središnja i zajednička javna nabava

 • Prijenos ovlasti za unos ugovora  sklopljenih temeljem OS-a;

IV. Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH

 • Za ponuditelja
 • Dostava dokaza o nepostojanju osnova za isključenje od:
  • Zajednice ponuditelja
  • Gospodarskog subjekta koja ustupa na korištenje svoje resurse
  • Podugovaratelja
  • Stranaca
  • Stranih podružnica
  • Trećih zemalja

V. e-Certis s primjenom u praksi

 • Elektronski prikaz rada u sustavu

VI. e-Žalba

 • Postupovne pretpostavke za izjavljivanje žalbe
 • Tko ima pravo na žalbu
 • Kako odrediti tko ima pravni interes za dobivanje ugovora javne nabave ili OS-a

VII. Praksa DKOM-a

Predavač

Loreta Zdrilić zvanje magistra ekonomije stekla je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Posjeduje certifikat za internog auditora prema normi 9001 (DNV GL) te važeći certifikat iz područja javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Dosadašnje radno iskustvo stekla je u KBC Sestre Milosrdnice gdje sada izvršava funkciju voditelja Odsjeka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, sklapanje i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Službi nabave. Aktivno sudjeluje u izradi plana nabave, praćenju i izradi izvješća o njegovom ostvarenju. Dodatna znanja i vještine stekla je kroz brojna usavršavanja u raznim područjima javne nabave. Kao stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) predavač je na raznim konferencijama i radionicama kao i u Specijalističkoj izobrazbi u području javne nabave i redovnim usavršavanjima u sustavu javne nabave.  Sudjeluje u Projektu zajedničke javne nabave pri Ministarstvu zdravstva te je ovlaštena predstavnica za KBC Sestre milosrdnice kao središnjeg tijela 16 javno nabavnih kategorija za provođenje postupaka zajedničke javne nabave za 36 ustanova u Republici Hrvatskoj.

Vrijeme

četvrtak, 13.2.2020. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Javna nabava: Korigirane vrijednosti EU pragova, Registar ugovora, Središnja i zajednička nabava, e-Certis, e-Žalba
Vrijeme četvrtak, 13.2.2020. od 9:00 do 16:30

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.