Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Autorsko pravo i internet

Predavač

Tamara Jurak, dipl.iur; Marina Splivalo, dipl.iur.

Svrha seminara

U današnje doba vrlo je korisno znati što je autorsko djelo i autorsko pravo, tko su ovlašteni nositelji autorskog prava, kako se ono štiti te koje su posljedice njegovog kršenja. Autorskopravnu zaštitu uživaju mnoga djela s kojima se susrećemo u svakodnevnom životu, kao što su književna djela, računalni programi, glazba, filmovi, baze podataka, znanstveni i stručni radovi itd. Obzirom na razvoj modernih tehnologija, posebice ulogu Interneta u prijenosu informacija u današnjem društvu, s velikim brojem autorskih djela susrećemo se upravo prilikom korištenja Interneta, čega korisnici Interneta često nisu svjesni.

Zaštita moralnih i materijalnih prava koja proistječu iz znanstvenoga, kulturnog, umjetničkog i drugog stvaralaštva zajamčena je čl. 69. Ustava Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14), a autorsko pravo uređuje Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17). Prava intelektualnog vlasništva, osim nacionalnim propisima, podliježu i zakonodavstvu Europske unije. Tako je čl. 118. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predviđeno uspostavljanje mjera za stvaranje europskih prava intelektualnog vlasništva kako bi se, između ostalog, omogućila ujednačena zaštitu tih prava u cijeloj Uniji, dok je zaštita prava intelektualnog vlasništva u informacijskom društvu predmet Direktive 2001/29/EZ od 22. svibnja 2001.g.

Iako će biti govora općenito o autorskom pravu, ovaj seminar je primarno usmjeren na zaštitu koju uživaju autorska djela objavljena na Internetu. Na seminaru će biti riječ o mogućim povredama takvih autorskih djela te načinima njihove zaštite, a u svrhu izbjegavanja štetnih posljedica do kojih može doći u slučaju povrede autorskog prava, kako za autora, tako i počinitelja povrede. U tom kontekstu osvrnut ćemo se na zaštitu autorskih djela objavljenih na portalima, blogovima i društvenim mrežama, kao i općenito nedopuštenu razmjenu sadržaja u digitalnom okruženju. Dodatno, polaznici seminara upoznat će se s jednostavnijim načinima raspolaganja autorskim pravom na djelima objavljenim u digitalnom okruženju. Seminar je primarno usmjeren na autorsko pravo, međutim dotaknut ćemo se i povrede još nekih prava intelektualnog vlasništva do kojih dolazi korištenjem Interneta.

Naglasak seminara je na diskusiji s polaznicima i primjerima iz prakse, a njegova svrha je izbjeći teškoće s kojima se u praksi susreću autori te korisnici autorskih djela objavljenih na Internetu.

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen autorima i korisnicima autorskih djela koja se objavljuju na Internetu, ali i svima onima koji žele nešto više saznati o autorskom pravu i njegovoj zaštiti, s posebnim osvrtom na autorska djela objavljena u digitalnom okruženju.

Način realizacije

PPT prezentacije i interaktivna radionica.

Iz programa seminara

Općenito o autorskom pravu

 • Što je autorsko pravo?
 • Što je autorsko djelo?
 • Tko su nositelji autorskog prava?
 • Sadržaj autorskog prava
 • Autorskopravni ugovori
 • Sadržajna ograničenja autorskog prava

Utjecaj razvoja informacijskih tehnologija na autorsko pravo

 • Općenito o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama 
 • Posebnosti u slučaju povrede autorskih prava na Internetu
 • Uloga i odgovornost pružatelja usluga informacijskog društva

Autorska djela

 • Računalni programi kao autorska djela
 • Uloga Interneta u slobodnom izražavanju i pristupu zaštićenim sadržajima 
 • Autorska djela objavljena na Internetu

Povrede autorskog prava

 • Vrste povreda autorskog prava
 • Razmjena sadržaja u digitalnom okruženju
 • Počinitelji povreda autorskog prava
 • Povrede drugih prava intelektualnog vlasništva

Drugačiji načini raspolaganja autorskim pravom

 • Creative Commons inicijativa
 • Što su Creative Commons licencije?
 • Vrste CC licencije
 • Valjanost raspolaganja putem CC licencije – praksa sudova

Zaštita autorskog prava

 • Kako se ostvaruje zaštita autorskog prava
 • Primjeri iz prakse i rasprava s polaznicima

Predavač

Tamara Jurak, diplomirana je pravnica i voditeljica pravnih poslova u Sveučilišnom računskom centru – Srce, ustanovi koja djeluje u području izgradnje, održavanja i podrške uporabi moderne računalne, komunikacijske, posredničke, podatkovne i informacijske infrastrukture (e-infrastrukture). Ima više od 10 godina radnog iskustva, među ostalim i na poslovima tumačenja propisa, davanju pravnih mišljenja i savjeta te izradi akata iz područja autorskog prava, uključivo raspolaganju autorskim pravom putem Creative Commons licencija. Predmetno iskustvo je stekla tijekom rada u Srcu, gdje ujedno povremeno drži edukacije iz područja svoje stručnosti za potrebe poslodavca.Trenutno pohađa Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij „Intelektualno vlasništvo“ pri Sveučilištu u Zagrebu, gdje dodatno usavršava znanje vezano uz pravnu zaštitu intelektualnog vlasništva, među kojima je i autorsko pravo.

Marina Splivalo, diplomirana je pravnica i savjetnica u društvu EMDA d.o.o., Zagreb koje se bavi savjetovanjem u EU fondovima. Ima više od 7 godina praktičnog iskustva u savjetovanju i davanju pravnih mišljenja vezano za autorsko pravo, uključivo izradu autorskopravnih ugovora i tumačenje propisa kojima se uređuje autorsko pravo i njegova zaštita. Predmetno iskustvo je stekla za vrijeme rada u Sveučilišnom računskom centru – Srce te Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije (SAFU), gdje je davala pravne savjete i mišljenja te pripremala autorskopravne ugovore za potrebe poslodavca, uključivo ugovore o javnoj nabavi čiji je predmet autorsko djelo. Davala je pravna mišljenja i savjete vezano za autorsko pravo kao osnovu primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave. Redovito drži edukacije u području upravljanja EU projektima te pravnog i institucionalnog okvira za provedbu EU projekata u Hrvatskoj. 

Vrijeme

petak, 17.11.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Autorsko pravo i internet
Vrijeme petak, 17.11.2017. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
Fax
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba