Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Webinar: Online upravljanje projektima

Predavač

Jasenka Gojšić

Svrha seminara

Svrha webinara je ponuditi polaznicima metode i alate za suradnički projektni rad, koji se odvija samo u virtualnom okruženju.

Namjena

Webinar je namijenjen svima koji rade na projektima u virtualnom okruženju. Posebno je koristan onima koji trebaju osigurati ad-hoc infrastrukturu i kreirati produktivno okruženje za takav rad.

Način realizacije

Prezentacija, demonstracija, pitanja i odgovori

Iz programa seminara

  • Osobitosti virtualnog projektnog rada
  • Alati za komunikaciju projektnih dionika
  • Alati za planiranje i praćenje realizacije projektnih aktivnosti
  • Pitanja i odgovori

Vrijeme

četvrtak, 9.4.2020. od 10:00 do 11:30

Mjesto

online

Kotizacija

300,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.