22. 02. 2024.

Edukacije iz financija i računovodstva

Edukacije iz financija i računovodstva

Mapa znanja već 13 godina organizira seminare i poslovne edukacije iz financija i računovodstva s aktualnim temama. Ovisno o vašim potrebama možete se prijaviti na neke od naših otvorenih seminara u grupama ili zatražiti ponudu za organizaciju in-house edukacija iz financija i računovodstva u vašoj organizaciji. In-house seminari se tada usklađuju s vašim zahtjevima.

U nastavku donosimo aktualne teme iz naše ponude za 2024. godinu.

Financije za nefinancijaše

Namjena edukacije je omogućiti polaznicima pravilno interpretiranje financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poslovnog subjekta. Polaznicima se pruža uvid u prihvatljive i poželjne vrijednosti u financijskim izvješćima, ali i drugačija očekivanja ovisno o različitim korisnicima financijskih izvješća, prvenstveno vlasnika i kreditora.

Osnove analize financijskih izvještaja

Nakon završene poslovne edukacije Analiza financijskih izvještaja polaznici će moći:

 • razumjeti i interpretirati pozicije financijskih izvještaja, prvenstveno računa dobiti i gubitka i bilance
 • razumjeti i primijeniti temeljne postupke financijske analize
 • izračunati i interpretirati financijske pokazatelje: likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, profitabilnosti i ekonomičnosti
 • razumjeti koji su i zašto financijski pokazatelji danas nezaobilazni prilikom analize
 • izračunati novčani tok koji generira poslovni subjekt
 • razumjeti očekivanja različitih interesnih skupina odnosno korisnika financijskih izvještaja (vlasnici, menadžeri, kreditori, kupci, dobavljači itd.)

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Svrha poslovnog seminara Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Osobito s ažuriranjem Nacionalne procjene rizika. Nakon poslovne edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma za 2024. godinu.

Financijski kontroling – analiza poslovanja

Naučit ćete prepoznati bitne značajke dobrog planiranja i upravljanja poslovnim i financijskim rezultatima poduzeća. Na kraju poslovne edukacije dobit ćete kompletan pregled s 20 kontrolorskih pokazatelja za sigurno detektiranje pozitivnih i negativnih promjena u poslovanju. Radionica je nastala na temelju iskustava prikupljenih u praksi.

Upravljanje novčanim tokom

Tijekom rada na edukaciji Upravljanje novčanim tokom obrađuju se sljedeća područja:

 • financijski izvještaji i njihova uloga u upravljanju novčanim tokovima
 • poslovni i novčani ciklus
 • upravljanje obrtnim kapitalom
 • utjecaj promjena u poslovnoj politici na visinu obrtnog kapitala
 • izvori financiranja obrtnog kapitala
 • izvori financiranja drugih potreba poslovnih subjekata

Obračun plaća

Ova edukacija objedinjuje više područja u jednom; računovodstveno procesiranje obračuna plaće, porezni aspekt i tretman oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada, pravila vođenja kadrovske administracije te elemente radnog prava čije poznavanje je neophodno kod obračuna plaća i vođenja kadrovske administracije.

Izrada studije izvodljivosti

Svrha seminara je pomoći polaznicima da pripreme najvažniji dokument potreban za prijavu infrastrukturnih i drugih većih projekata – studiju izvodljivosti (Feasibility study). Predstaviti sadržaj studije izvodljivosti kao ključnog dokumenta za pripremu projekata veće vrijednosti koji će se financirati iz EU fondova, kao i onih koji će se financirati iz drugih izvora.

Prijava na edukacije iz financija i računovodstva

Za više informacija oko prijava ili programa poslovnih edukacija iz tema financija i računovodstva kontaktirajte nas na info@mapaznanja.hr.

Kako ne biste propustili aktualne edukacije iz financija i računovodstva predbilježite se za naš newsletter. Također možete pratiti aktualnosti i na našim društvenim mrežama: