02. 01. 2023.

Zakon o radu

zakon o radu

Pregled najvažnijih izmjena i dopuna Zakona o radu koji je stupio na snagu 1.1.2023. godine

 • Najviše 3 ugovora o radu na određeno s ukupnim trajanjem do 3 godine
 • Plaća mora biti ugovorena u bruto iznosu
 • Plaća:
  • osnovna (ugovorena) plaća,
  • dodatci (varijabilni, uvećanja za rad praznikom i sl., minuli rad),
  • ostali primici
 • Uvećanje za rad nedjeljom barem 50%
 • Rad na izdvojenom radnom mjestu (od kuće radnika ili u drugom prostoru, a koji nije prostor poslodavca)
  • U slučaju izvanrednih okolnosti do 30 dana bez promjene ugovora o radu
  • Pravo ulaska u dom radnika ili drugi prostor radi održavanja opreme ili provođenja nadzora uvjeta rada uz prethodni dogovor s radnikom
  • Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova rada na izdvojenom mjestu rada 3,98 EUR/dan do 66,37 EUR/mjesečno (neoporezivo)
 • Rad na daljinu
  • Rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko komunikacijske tehnologije, pri čemu radnik samostalno određuje gdje će taj rad obavljati
 • Dodatan rad bez suglasnosti matičnog poslodavca i bez ograničenja od 180 sati godišnje (8 ili 16 sati tjedno)
 • Probni rad može se produžiti za vrijeme provedeno na bolovanju, rodiljnom i/ili roditeljskom dopustu te plaćenom dopustu i mora biti razmjeran ugovorenom trajanju ugovora
 • Neplaćeni dopust do 5 dana radi pružanja osobne skrbi članu uže obitelji
 • Odsutnost s posla 1 dan godišnje zbog hitnog obiteljskog razloga nastalog bolešću ili nesrećom
 • Za radnika koji u trenutku otkazivanja ugovora o radu ima navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža ne postoji obveza isplate otpremnine niti otkaznog roka

Više na seminaru: Specijalist za obračun plaća i kadrovsku administaciju koji će se održati 18. i 19.5.2023.