Upravljanje nabavom

Četvrtak, 06. 07. 2023. | 09:0016:00

Jasmina Marić Cvijetinović 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

16

Kotizacija

212,36  (1.600,03 kn)

+ PDV

Prijavi se na seminar

Dinamične promjene na tržištu, uzrokuju dinamičniji i kreativniji pristup procesu nabave u cilju povećanja učinkovitosti. Unapređenja procesa nabave, učinkovito upravljanje kategorijama, optimizacija opskrbnog lanca, razvoj odnosa sa dobavljačima i efikasno upravljanje nabavom može doprinijeti značajnom povećanju konkurentnosti i postizanje planiranih rezultata za organizaciju.

Seminar je namijenjen svima koji upravljaju nabavom, nabavnim procesom, koji su zaduženi za opskrbni lanac, distribuciju, upravljanje zalihama.

Iz programa seminara

I. Uloga i ciljevi nabave

 • Proces planiranja i upravljanje zalihama, dinamika distribucije
 • Analiza prednosti i nedostataka u procesu nabave

II. Strateška nabava vs. operativna nabava

 • Category/commodity management
 • KPI u nabavi

III. Nabavni proces u 9 koraka

 • Definiranje standarda izvora nabave
 • Istraživanje tržišta
 • Selekcija dobavljača
 • Pregovaranje sa dobavljačima
 • Specifikacija proizvoda

IV. Efikasno upravljanje opskrbnim lancem

 • Kako detektirati ključne točke za potencijalne uštede
 • Pokazatelji uspješnog procesa nabave

Način realizacije

Interaktivna radionica, primjeri iz prakse, praktične vježbe

PREDAVAČ: Jasmina Marić Cvijetinović

komercijalist

Jasmina Marić Cvijetinović

Stručne kompetencije stjecala u prodaji, izvozu i nabavi na domaćem i međunarodnom tržištu. U prodaji je prošla gotovo sve hijerarhijske pozicije od prodavača, komercijalista, voditelja prodaje, key account managera, regionalnog voditelja prodaje, voditelja prodajno logističkog centra, direktor prodaje, direktor izvoza, prodajnog agenta na međunarodnom tržištu. Stručne kompetencije u nabavi stjecala je kroz pozicije: category managementa/upravljanje kategorijom (space management), upravljanje opskrbnim lancem, logističkim centrom, skladišnim poslovanjem, distribucijom, ambulantnom dostavom, kreiranjem ruta, agenta nabave na međunarodnom tržištu. Iskustvo rada u multinacionalnoj kompaniji, korporacijama, srednjem i malom poduzetništvu, te u privatnom poduzetništvu . Neke od kompanija u kojima je radila kroz poslovnu karijeru su Vindija, Konzum, Pik Vrbovec, Gavrilović, Solina group…

Broj sudionika/prijava
Želite li primati obavijesti o novim edukacijama koje objavimo? Želim Ne hvala