poslovne edukacije

Upravljanje nabavom

Srijeda, 17. 07. 2024. | 09:0015:30

Jasmina Marić Cvijetinović 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

16

Kotizacija

260,00 

+ PDV

Prijavi se na seminar

Dinamične promjene na globalnom tržištu, inflacija, dobavljivost, distribucija i mikrodistribucija, utječu na promjene u lancu opskrbe.

Upravljanje nabavim procesima, te razumijevanje funkcioniranja cijeloga opskrbnog lanca sa različitih pozicija i aspekata, staviti se u tuđe cipele u cilju povećanja učinkovitosti i ostvarenja boljih rezultata. Unapređenja procesa nabave, učinkovito upravljanje kategorijama, optimizacija opskrbnog lanca, razvoj odnosa sa dobavljačima i efikasno upravljanje nabavom može doprinijeti značajnom povećanju konkurentnosti i postizanje planiranih rezultata za organizaciju.

Iz programa seminara Upravljanje nabavom

I. Uloga i ciljevi nabave

 • Uloga i funkcija nabave u cilju povećanja profitabilnosti
 • Proces planiranja nabave, ciklus naručivanja
 • Upravljanje zalihama, optimizacija zaliha
 • Donošenje odluka na temelju podataka, KPI
 • Rizici u nabavi
 • Cash Flow

II. Nabavni proces u 9 koraka

 • Poslovna politika u nabavi
 • Usklađenost sa ciljevima i potrebama poslovne organizacije
 • Praćenje trendova na tržištu
 • Istraživanje tržišta
 • Pregovaranje sa dobavljačima o uvjetima

III. Opskrbni lanac - SCM

 • Efikasno upravljanje opskrbnim lancem
 • Utjecaj planiranja ruta na profitabilnost
 • Utjecat i dinamika transporta na nove narudžbe i zahtjeve sa tržišta

Način realizacije

Interaktivni seminar, primjeri iz prakse, praktične vježbe

PREDAVAČ: Jasmina Marić Cvijetinović

jasmina

Jasmina Marić Cvijetinović

Stručne kompetencije stjecala u prodaji, izvozu i nabavi na domaćem i međunarodnom tržištu. U prodaji je prošla gotovo sve hijerarhijske pozicije od prodavača, komercijalista, voditelja prodaje, key account managera, regionalnog voditelja prodaje, voditelja prodajno logističkog centra, direktor prodaje, direktor izvoza, prodajnog agenta na međunarodnom tržištu. Stručne kompetencije u nabavi stjecala je kroz pozicije: category managementa/upravljanje kategorijom (space management), upravljanje opskrbnim lancem, logističkim centrom, skladišnim poslovanjem, distribucijom, ambulantnom dostavom, kreiranjem ruta, agenta nabave na međunarodnom tržištu. Iskustvo rada u multinacionalnoj kompaniji, korporacijama, srednjem i malom poduzetništvu, te u privatnom poduzetništvu . Neke od kompanija u kojima je radila kroz poslovnu karijeru su Vindija, Konzum, Pik Vrbovec, Gavrilović, Solina group…

Broj sudionika/prijava