poslovne edukacije

Transferne cijene u praksi

Srijeda, 17. 02. 2021. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

Prijavi se na seminar

Transferne cijene u praksi

Transferne cijene su cijene koje se dogovaraju unutar grupe društava, a često služe za neopravdano premještanje dobiti u zemlje gdje je stopa poreza na dobit niža ili na društva u poreznom gubitku, pa su radi toga i učestalo predmet nadzora od poreznih uprava.

Sama studija o transfernim cijenama je formalni dokument propisan Zakonom o porezu na dobit RH, OECD Smjernicama o transfernim cijenama, te internim Priručnikom o nadzoru transfernih cijena.

Nadzor transfernih cijena

Porezna uprava u zadnje vrijeme intenzivno razvija kapacitete za nadzor transfernih cijena, pa je tako u prethodnim periodima uložila značajna sredstva u Amadeus i Orbis bazu podataka, kao i u edukaciju specijaliziranih inspektora.

Na edukaciji će polaznici proći kroz sastavljanje svih sastavnih dijelova studije o transfernim cijenama. Uz navedeno, ukratko ćemo prikazati i posebnosti pravila o transfernim cijenama u regiji, kako bi polaznici mogli eventualno prilagoditi studije pojedinim lokalnim pravilima.

Namjena edukacije

Seminar je namijenjen revizorima, računovođama, poreznim stručnjacima, poslovnim konzultantima, project managerima, bankarima, investicijskim i financijskim analitičarima, financijskim managerima u poduzećima, malim i srednjim poduzetnicima, stručnjacima u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama koji žele vidjeti kako izgleda razrada studije o transfernim cijenama u praksi.

Iz programa seminara:

 • Što su transferne cijene?
 • Tumačenja načela neovisnosti kroz primjere u praksi
 • Kako napraviti analizu društva i analizu grupe, te na što obratiti pozornost?
 • Utjecaji poslovne strategije i konkurenata društava na transferne cijene
 • Analiza industrije – zašto je bitna?
 • Funkcionalna analiza – što je to funkcionalna analiza i utjecaj iste na transferne cijene (na primjeru distributera)?
 • Utjecaj klasifikacije distributera na transferne cijene
 • Poseban osvrt na usluge – da li su zaista pružene, te kako ih fakturirati (Benefit test i tzv. „shareholder aktivnosti“)?
 • Pregled mogućih metoda za testiranje transfernih cijena kroz primjere iz prakse
 • Primjer odabira metode transfernih cijena u praksi
 • Prikaz tipične ekonomske analize s Amadeus bazom podataka
 • Zaključno tumačenje odnosa s povezanim osobama

Regionalni osvrt na transferne cijene

 • Posebnosti transfernih cijena u Srbiji
 • Posebnosti transfernih cijena u BIH
 • Posebnosti transfernih cijena u Sloveniji

Međunarodne novosti oko dokumentacije o transfernim cijenama (što nas čeka u narednim periodima)

 • Predložene izmjene dokumentiranja transfernih cijena
 • Posebnosti usluga s niskom dodanom vrijednošću
 • Posebnosti nematerijalne imovine

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava