poslovne edukacije

Strateško planiranje i izrada strateških mapa

Srijeda, 24. 03. 2021. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

Prijavi se na seminar

Strateško planiranje

Strateško planiranje se koristi kako bi se identificirale ključne aktivnosti koje će organizacijama omogućiti uspješno preživljavanje iz godine u godinu. Kada govorimo o strateškom planiranju, govorimo o načinima kako se nositi s pojedinim izazovima, načinima na koje organizacija funkcionira. Strateško planiranje puno je više od popisa kratkoročnih ciljeva i aktivnosti, riječ je usklađivanju kratkoročnih ciljeva kako bismo postigli dugoročan uspjeh u budućnosti.

Svjesni smo da kada je riječ o vještini kvalitetnog planiranja, zapravo kreiramo vlastitu sudbinu, a u suprotnom smo samo  žrtve sadašnjeg trenutka. Ključ je u kreiranju plana koji će omogućiti da organizacije bude tamo gdje treba biti.

Ova edukacija će vas osvijestiti kako se strateško planiranje razlikuje od taktičkog. Istražit će se elementi strateškog planiranja, razvijati strateške namjere te se identificirati ključne kompetencije koje stvaraju konkurentsku prednost.

Ciljani ishodi edukacije

  • provoditi strateško planiranje i razumjeti kako se razlikuje od taktičkog planiranja
  • identificirati koje su ključne kompetencije organizacije
  • razviti stratešku namjeru kao temelj organizacijskog plana
  • procijeniti trenutnu situaciju primjenom SWOT analize

Strateške mape kao alat za upravljanje kompanijom

Strateške mape su sažeti prikaz na jednoj stranici što firma treba raditi da bi provela strategiju tj. sažeti prikaz ciljeva koje bi kompanije trebalo ispuniti u nekom vremenskom okviru.

Strateške mape su alat koji pomaže liderima da strategiju prevedu u konkretne, jednostavne i jasne i mjerljive ciljeve kako bi ih razumjele sve razine zaposlenika. One osiguravaju usklađeni doprinos provedbi strategije svih dijelova organizacije. Dobro postavljena strateška mapa treba ispričati priču o strategiji organizacije kroz relativno malen broj ciljeva i mjera raspoređenih tako da obuhvaćaju ključne zainteresirane grupe u organizaciji.

Iz programa seminara o izradi strateških mapa:

  • analizirati radnu okolinu te identificirati trenutne motivacijske razine
  • primijeniti principe izgradnje kvalitetnih odnosa i visoke razine predanosti zaposlenika
  • identificirati motivacijske faktore i alate za podizanje motivacije u timovima
  • naglašavati i mjeriti pozitivne učinke

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava