poslovne edukacije

Prodajni kontroling

Petak, 22. 03. 2024. | 09:0015:30

Jasmina Očko 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

16

Kotizacija

240,00 

+ PDV

Prijavi se na seminar

Prodaja kao srce svakog poduzeća ima stalni zadatak razvijati prodajnu funkciju i jačati tržišni udio. No, prodajni kontroling može dokazati da rast prihoda i tržišnog udjela nisu uvijek dovoljni kako bi se osigurali pozitivni rezultati poduzeća i osigurao održivi razvoj.

Stoga uz pomoć alata kontrolinga pomažemo menadžerima u prodaji da detektiraju gdje su područja gubitaka zbog kojih se gubi zarađeno.

Sadržaj edukacije kontrolinga u prodaji:

  • Cijena koštanja – temelj planiranja kvalitetne prodajne aktivnosti za svaku prodaju
  • 6 kontrolerskih prijedloga za prodaju – osnovni kontrolerski postupci
  • ABC analize prodaje – analize prodaje i zaliha
  • Kontrolerski aspekt prodaje – analiza prodaje po proizvodima, grupama proizvodima, rentabilnosti/koeficijent obrtaja, praćenje naplate (case study)
  • Monitoring kupaca (case study)
  • Upravljanje kupcima na temelju odnosa – RUC vs potraživanja
  • Strukturiranje centara odgovornosti
  • Računovodstveni vs kontrolerski oblik prikazivanja P&L – što svaki manager u prodaji mora znati o svojim prodajnim rezultatima
  • Rasprava, dodana pitanja polaznika

Cilj seminara Prodajni kontroling:

Na praktičnim primjerima pokazati što je prodajnom osoblju važno razumjeti i prihvatiti  iz područja kontrolinga kao neophodno znanje bez kojeg poduzeće gubi stvorenu vrijednost. Prodajni kontroling jedan je od najkorištenijih i najrazvijenijih segmenata kontrolinga. Stoga danas raspolažemo prilično jakim modelima analize i segmentiranja kupaca, asortimana, tržišnih niša. Zadatak kontrolinga u prodaji je pomoći svakom poduzeću pronaći svoj optimalan model za upravljanje vrijednostima u prodaji, te da uz minimalne troškove postigne što bolje rezultate.

Ciljna skupina polaznika edukacije iz kontrolinga:

Trening je namijenjen svim menadžerima u prodaji, voditeljima ključnih kupaca, kontrolerima i vlasnicima poduzeća. Svi zajedno imaju jedan cilj – ostvariti što bolje prodajne rezultate. No, to ne znači samo ostvariti visoke stope rasta. Prodajno osoblje treba biti kvalitetno kontrolerski educirano, a svaki prodavač treba biti sam svoj kontroler. Kontroling pak treba dobro razumjeti prodaju i biti u stanju otkriti gdje su najvažnije točke prijepora između količine i kvalitete prodajnih rezultata. Sadržaj radionice kreiran je na temelju osobnog iskustva predavačice.

PREDAVAČ: Jasmina Očko

očko

Jasmina Očko

Jasmina Očko, konzultant i trener za kontroling. Suvlasnik je poduzeća Kontroling Kognosko d.o.o. čija je misija sakupljanje kontrolerskih znanja i najbolje prakse u svijetu, stvaranje vlastitih trendova u kontrolingu, te njihova implementacija u poduzeća sa konačnim ciljem trajne involviranosti kontrolinga u sve sfere gospodarstva – kako u privatni tako i u javni sektor. Nakon 15 godina rada u kontrolingu velikog stranog poduzeća, brojnih edukacija u Njemačkoj i Americi - postaje konzultant za implementaciju kontrolinga i licencirani trener Controller Akademie iz Munchena, vodeće njemačke kontroling akademije. Autor je programa Kontroling škole Kognosko koja ima međunarodni IGC certifikat koji se na globalnoj razini dodjeljuje programima obrazovanja kontrolera koji zadovoljavaju najviše svjetske standarde. Voditeljica je ICV (Internationaler Controller Verein) radne skupine Hrvatska.

Broj sudionika/prijava