poslovne edukacije

Poslovno pregovaranje

Četvrtak, 14. 03. 2024. | 09:0015:00

Jasmina Marić Cvijetinović 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

16

Kotizacija

240,00 

+ PDV

Prijavi se na seminar

Razmišljate li o potencijalnom ishodu pregovora, što ste zaključili? Kako postići najbolji ishod pregovora ili najbliži onome što ste planirali? Koju strategiju pregovaranja ćete odabrati?

 • Kada je tijek pregovaranja vođen jednostranim interesima
 • Pregovaranje s pozicije moći, a i ega ne nedostaje
 • Kada ne znate koga imate sa druge strane
 • Pregovarate i u međunarodnom okruženju

Seminar "Poslovno pregovaranje" je namijenjen svima koji žele unaprijediti pregovaračke vještine, unaprijediti  poslovanje, unaprijediti suradnju. Ujedno, osvijestiti vlastite pregovaračke snage, te otvoriti prostor novim prilikama.

I. Definiranje ciljeva u pregovorima

 • Uloga internih snaga kao taktika u pregovorima
 • Osvijestiti vlastiti stil pregovaranja
 • Jeste li sami sebi prepreka u uspjehu u pregovorima
 • Poznavati različite stilove pregovaranja i njihovu primjenu
 • Prepoznajete li tehnike pregovaranja i kako na njih odgovoriti
 • Najčešće pogreške u pregovaračkom procesu

II. Taktike pregovaranja

 • Pregovaračke taktike koje donose dodatnu vrijednost
 • Trgovanje ustupcima
 • Koja je Vaša alternativa, kada postane teško
 • Pregovaranje s teškim dobavljačima

III. Zaključivanje dogovora

 • Što kada zaključivanje dogovora, ne ide po planu
 • Pregovarački ishodi

PREDAVAČ: Jasmina Marić Cvijetinović

jasmina

Jasmina Marić Cvijetinović

Stručne kompetencije stjecala u prodaji, izvozu i nabavi na domaćem i međunarodnom tržištu. U prodaji je prošla gotovo sve hijerarhijske pozicije od prodavača, komercijalista, voditelja prodaje, key account managera, regionalnog voditelja prodaje, voditelja prodajno logističkog centra, direktor prodaje, direktor izvoza, prodajnog agenta na međunarodnom tržištu. Stručne kompetencije u nabavi stjecala je kroz pozicije: category managementa/upravljanje kategorijom (space management), upravljanje opskrbnim lancem, logističkim centrom, skladišnim poslovanjem, distribucijom, ambulantnom dostavom, kreiranjem ruta, agenta nabave na međunarodnom tržištu. Iskustvo rada u multinacionalnoj kompaniji, korporacijama, srednjem i malom poduzetništvu, te u privatnom poduzetništvu . Neke od kompanija u kojima je radila kroz poslovnu karijeru su Vindija, Konzum, Pik Vrbovec, Gavrilović, Solina group… Sudjelovala je u organizaciji i vođenju nacionalnih i internacionalnih sajmova, te vođenju niza domaćih i internacionalnih projekata. Sudjelovala u timovima selekcije proizvoda u ulozi senzoričara. Sudjelovala na internacionalnim konferencijama kao autor i izlagač, kao gost predavač predavala teme: category management, upravljanje lancem opskrbe, pregovaranje, marketing u trgovini.

Broj sudionika/prijava