poslovne edukacije

Parnični postupak - Odgovornost stranaka i punomoćnika za ishod postupka

Četvrtak, 18. 04. 2024. | 09:0015:30

Željko Pajalić, Iva Buljan 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

16

Kotizacija

240,00 

+ PDV

Prijavi se na seminar

Republika Hrvatska kao suverena i samostalna država nije donijela vlastiti zakon koji bi uredio parnični postupak, već je preuzeti jugoslavenski zakon dorađivala i mijenjala brojnim novelema. Najznačajnija promjena  nastupila je Novelom iz 2003. kada je napušteno načelo sudačke istine koje je zamijenilo načelo stranačke istine. Ovaj kopernikanski obrat značio je da je odgovornost za predlaganje dokaza i prikupljanje procesne građe prešla sa suca na stranke. Sve iduće novele imali su za cilj ustanoviti veću odgovornosti stranaka za ishod postupka. Nažalost, praksa nije popratila namjeru zakonodavca  zbog ranije usvojenih znanja i navika.

U tom smislu, ova radionica kroz teorijsku i praktičnu obradu odabranih procesnih instituta ima za cilj istaknuti odgovornost stranaka i njihovih opunomoćenika za krajnji ishod postupka, posebno kroz načelo lojalne suradnje.

Radionica će uključivati teme kao što su:

  • Plan upravljanja postupkom, u svezi sa stranačkim ovlaštenjem da se izjasni o pravnim pitanjima spora, koje je komplementarno s obavezom suda da se služi načelom otvorenog pravosuđenja
  • Poticanje mirnog rješavanja sporova
  • Nastojanje da se postupak provede bez odugovlačenja
  • Dužnost stranaka u povodu pravnih lijekova, s posebnim osvrtom na pisanje prijedloga za dopuštenje revizije
  • Postupanje stranaka u sporovima male vrijednosti, te usporedba sa Europskim postupkom za sporove male vrijednosti
  • Postupanje stranaka u postupku pred trgovačkim sudovima u svjetlu upute zakonodavca da će u ovim postupcima sudovi utvrđivati odlučne činjenice na temelju pisanih dokaza
  • Druge teme uz prikaz najnovije prakse VSRH

PREDAVAČ: Željko Pajalić, Iva Buljan

Željko Pajalić, Iva Buljan

Radionicu će voditi, na temelju unaprijed pripremljenih slučajeva, s naglaskom na interaktivnost, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu i predsjednica odjela za mirenje, Iva Buljan i sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske Željko Pajalić.

Broj sudionika/prijava