poslovne edukacije

Novi pristup prodaji: Prodaja rješenja kupcima

Četvrtak, 17. 01. 2019. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava