poslovne edukacije

Elektroničko uredsko poslovanje

Četvrtak, 08. 02. 2024. | 09:0015:00

Goran Vojković 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

20

Kotizacija

240,00 

+ PDV

Prijavi se na seminar

Elektroničko uredsko poslovanje

Nova Uredba o uredskom poslovanju stupila je na snagu 10. srpnja 2021, a od početka 2023. godine obavezno je elektroničko uredsko poslovanje.

Seminar Nova uredba o uredskom poslovanju obuhvaća znanje uredskog poslovanja u Republici Hrvatskoj, koje je u praksi potrebno mnogima, a izučava se samo na nekim učilištima. Uz svladavanje uredskog poslovanja sukladno Uredbi o uredskom poslovanju, prelaze se osnove spisovodstva, te organizacije i rada pismohrane.

Opseg obveznika primjene Uredbe o uredskom poslovanju s godinama je sve veći. Usložnjavanje sustava lokalne samouprave, decentralizacija, prenošenje javnih ovlasti na ustanove, pa i trgovačka društva dovelo je do toga da je uredsko poslovanje izišlo iz okvira klasične administracije i uredskih zgrada državne uprave. Stoga je i broj osoba koji barem dio svog poslovanja moraju obavljati sukladno pravilima o uredskom poslovanju širi nego ikada.

U praksi to uključuje i mnoge pojedince koji tijekom redovnog školovanja nisu bili u prilici naučiti uredskom poslovanje i općenito rad sa spisima.

Iz programa seminara Elektroničko uredsko poslovanje

I. Uredsko poslovanje

 • Opće odredbe
 • Primitak, otvaranje i pregled pošiljki
 • Upisivanje pismena
 • Klasifikacija
 • Dostava pismena u rad
 • Administrativno-tehnička obrada akta
 • Otpremanje akta
 • Razvođenje i rokovnik predmeta
 • Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje
 • Spisovodstvo i postupak s elektroničkom poštom

II. Spisovodstvo i korištenje novih tehnologija

 • Spisovodstvo
 • Adresiranje
 • Elektronička pošta u uredskom poslovanju

PREDAVAČ: Goran Vojković

vojković

Goran Vojković

Goran Vojković ima preko 20 godina iskustva rada u državnoj službi i privatnom sektoru, na različitim poslovima, od savjetnika u Vladinom uredu do direktora službe za pravo u korporativnom upravljanju u kompaniji iz IT-sektora. Bio je u dva mandata vanjski član Odbora za zakonodavstvo Sabora te u dva mandata predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Vukovar. Također, ima veliko iskustvo na radu s EU-projektima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Objavio je dva priručnika o uredskom poslovanju, nekoliko poglavlja u knjigama i veći broj znanstvenih i stručnih radova. Autor priručnika Elektroničko uredsko poslovanje.

Broj sudionika/prijava